Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

228 XL Stavanger amt. prestegaarden og 0brestad findes deriblandt et større antal af et eien- dommeligt slags oldtidsminder. der træffes hyppig paa Jæderen og af almuen der –kaldes »alvedanser«: ganske lave forhøininger af rund eller firkantet form. omgivne med en grøft. De er sandsynligvis intet andet end en af de mange former af grave fra hedensk tid, som forekommer ved siden af den sedvanligste form, gravhaugen “). Paa prestegaarden er der ogsaa nogle eksemplarer af en anden, temmelig sjelden gravform, som dog ogsaa forefindes af og til andensteds paa Jæderen: stenlagte. ligesom brolagte trekanter med indad buede sider- Paa øde-Motland er der foruden nogle andre grave en ganske eiendommelig ordnet samling af saadanne, i det væsentlige lig en anden paa Hauge i Klep, der vil blive beskreven nedenfor. – I Varhaug sogn er der en næsten sammen- hængende række af gravhauger, dels runde. dels langhauger, langs hele sognets kyststrækning. nogle liggende ved selve stranden. andre oppe paa stran(lbakken. Der er mindst 30 paa Horr. 38 paa Stavneim. 13 paa Aarsland. 48 fra Madlands stø til nøstene paa Husvegg, 3O fra disse nøst til Søndre Var-haug og 55 paa Nordre Varhaug (efter karter over disse gravpladse i universitetets oldsagsamlings arkiv. optagne af amtsagronom I– Anda). Desuden omtales i sognet hauger paa Skretting. Aanestad og TVihaug; den sidste gaard har sit navn af to runde hauger tæt ved husene. Af de mange oldsagfund. som kjendes. tilhører en meget stor del stenalderen, og verksteder fra denne alder er fundne paa adskillige steder. navnlig Rimestad, Neseim. Skjerpe. Lode og 0breStad. Paa Grødeim er i en myr fundet et smukt stykke fra denne tid. en vaaben- økse af sten af det saakaldte »baadformede( slags (Bergens musæum). Fra Vigrestad er nylig til uniV. saml. indkommet et par smykke- gjenstande, hørende til et forresten tabt fund fra broncealderen. det syd- ligste, som kjendes fra Stavanger amt Fra ældre jernalder haves adskil- lige gravfund af større interesse. Paa Nærland er saaledes i en haug bl. a-. fundet et stort glasbæger. en baandformet fingerring af guld og en skjoldbule (mandsgrav; Stav. mus.). Paa 0brestad er fundet 6 bronce- spænder. en guldbelagt knap. hørende til en af de i den ældre jernalders senere del ofte forekommende hegtespænder, et guldbelagt brakteatformet broncesmykke. afb. i Aarsberetn. 1884 fig. 2, m. m. (kvindegrav; Berg. mus.). Paa Taarland er i en haug i et stort gravka1nmer. hvis stenlagte bund var belagt med næver. fundet et sverd. to spydspi(lser og en skjold- bule af jern samt en lerurne og levninger af et broncebeslaaet træspand. tilligemed rester af et ubrændt lig (mandsgrav; Stav. mus.). Paa Vold er i et sammenstyrtet stort kammer i en haug fundet en guldbrakteat; knapper til en hegtespænde af forgyldt sølv. flere jernva.aben, glasperler m. m. (mandsgrav; Stat-. mus.). Paa Vigrestad fandtes 1863 i en haug en guldbrakteat, en glat fingerring af guld, en sølvhegte, to sneldehjul af sten m. m. (kvindegrav; univ. Saml ). Paa Herikstad fandtes 1838 i en haug jernvaaben, en stor broncekjedel, beslag af to broncebeslaaede træspand. 20 runde spillebrikker af klæbersten m. m. (mandsgrav; Berg. mus.). Desuden er fundet 3 andre guldbrakteater. 2 sammen i 1835 ien torvmyr paa Opstad og 1 paa Kydland (univ- saml.) – Blandt fundene fra den yngre jernalder er det merkeligste 3 vegtlodder af bly. fundne ved graVning i sumpig jord paa ’I’aarland (Berg. mus.). De to største af dem har bronceplader indfældte paa oversiden. og den ene af disse bronceplader er rigt emaljeret (emaZjopladen er afbildet i A. Loranges »Samlingen af norske oldsager i Bergens mHSæH1l1(( side 135 og i Ryghs Norske oldsager fig- 483). Fra Reime haves et større grav-fund. mest vaaben. i Stav. mus- ’ ’“) Nogle antager dog disse »alvedanscr for at være tomter. hvor fortidens mennesker har havt sine hytter eller telte, og som har været omg1vne med grøfter for at holde det 1ilfiydende vand borte.