Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/225

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


218 XL Stavanger a1nt. indskriften er en stump af en almindelig gi-avskrift: . . . S’l’AINA þISA HAFTIR . . . (. . . disse stene efter . . .). .Eikundarsund onitales, som allerede side 1OÖ bemerket oftere i kongesagaerne fra middelalderen som en jevnlig benyttet havn. For-øvrigt nævnes i anledning af de under Sogndal herred omtalte Sammenstød mellem birkebeinerne og bag1erne ved Dalenes kyst i 1207 Sváfuvik (den bugt, hvori Naalevig havn findes, og hvori Svaaelven har sit udløb; der b1ev birkebeinerne dengang jagede iland). Ogne herred [107,åv kn12, 1205 indb.] er det nordligste af Dalenes kystherx-eder og grænser mod NV til Haa, mod N til Time, mod Ø til Bjerkreim, mod SØ til Egersund herred og mod SV til l1avet. Dets længde fra NV til SØ er omtrent 11 kl1l., medens bredden varierer mellem 8 og 15 kn1. Fladeindholdet bestaar saa- godtsom udelukkende af fastland, da der udenfor kysten kun ligger nogle smaa holmer med et samlet areal af 0,29 l(lIl2. Det er anneks- Sogn under Egersund hovedsogn, sammen med hvilket det danner Egersund tinglag under Dalenes sorenskriveri samt Ege1–sund lens- mandsdistrikt. Den sydlige og største del af herredet falder inden det sydvest- lige afhæng af Dalenes heie (s. 12), som her gaar lige ud mod havet og danner et af utallige smaadale og slugter sønderskaaret klippe1and med lave og oftest afrundede, men golde og af en mængde rullestene dækkede bergknauser. Enkelte af disse, saasom Bjørndalsniba i grænsen mod Bjerkreim, Grøn aasen i N for Ogne kirke samt Skansfjeld eller Beinskind (I56 m.) henimod grænsen af Eger- sund, har betydning som merker for søfarende og fiskere Mod N sænker heiene sig til et myrlændt bakkep1ateau, der fortsættes- gjen- nem det indre af Haa hei-red, hvorimod sognets vestligste udkant er ganske flad og tilhører Jæderens sletteland. – Det vigtigste vasdrag er Ogne-elven ((Îgna), som kommer ind fra Bjerkreim og løber i sydvestlig retning forbi Ogne kirke ud i l1avet. Dens længde inden herredet er 7 a 8 km.; kort før sit udløb optager elven den fra N kommende Helgaa. Fug1estadelven har ligeledes sit ud- spring i Bjerkreim og danner umiddelbart før sit udløb i Ognebugten heri-edets største vand, Bjorvandet (Bruvandet) (O,9–I Kvas- seimelven danner for den største del grænsen mod Haa. Det samlede areal af vande og tjern er 3,vs km9. – Herredets 16 km. lange kyst er i den sydlige del bjergrig med mange smaaholmer og skjær-. Her findes ankerpladse indenfor Vatnemoholmene med 4 til 8 favne vand samt i“Sirevaag, en liden bugt med 4–5 favne vand lidt søndenfor Ognee1vens udløb, den sidste havn, inden man søndenfra naar Jæderens ubeskyttede“kyst. Nordenfor Sirevaag høier- kysten ind og danner den aabne og grunde Ognebugt. – Berg- arten er forstørstedelen gabbro (labrador), i det nordlige parti grund- fjeld. Paa fastlandet mellem 0gnebugten og grænsen mod Haa