Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Bjerkreim lierred. 20’j’ man paa mange gaarde maa bruge ben1nel som middel mod ben- skjørhed (»romasyge«) hos kreaturerne. Derimod er den kvindelige husf1id af ikke liden betydniug, og der sælges aarlig et stort antal strømper og strikkede uldtrøier. Enkeltvis er ogsaa mændene beskjæf- tigede med strikning i vintertiden. Byg-den har for tiden 2 land- hand1ere. Den øvre gren af den vestlandske hovedvei passerer gjennem herredet i en længde fra Hellelands til Gjesdals grænse af 21 km. Den nordre del af denne vei, fra Svelegaardene til Kyl- ling-stad i Gjesdal, blev oparbeidet som bygdevei i midten af 5O–aarene; tidligere var der her kun en maadelig ridevei. Den sydlige del af veien, nemlig fra kirken sydover til Hellelands grænse, er ældre, men blev i aarene 1865–66 omlagt som chaussée. Skydsstationer paa gaardene Bjerkreim og Bue„ hvilken sidste hver anden uge veksler med den 3 km. nordenfor liggende gaard Søiland i Gjesdal. Her- redet har derhos et ganske godt net af tidsmæssige bygdeveie, ialt 47 km., hvorhos yderligere ca. 10–km. opgives at være under byg- ning. Den østlige del af distriktet er imidlertid henvist dels til de mange vande, dels til besværlige ride- og fjeldveie. En af disse, der kommer ind fra Madland i Gjesdal og fortsætter opover Mau- dalen, passeres aarlig af 20–30,000 faar, der drives fra de jæderske bygder til sommerbeite i Siredalen. Ogsaa gjennem Ørsdalen er der en forholdsvis kort fjeldvei over til Siredalens sydlige del. Post- aabneri findes paa Bjerkreim, oprettet 1859. Herredet har 2 kirke r, Bjerkreim annekskirke og Ivesdal kapel, begge tømrede langkirker med taarn og tilhørende kommunen. Bjerkreim kirke er opført og indviet l835 og ligger paa gaarden Bjerkreim, omtrent 10 km. fra Helleland prestegaard; ingen formue, indtægt af landskyld kr. 76,oo. Den forrige kirke var fra l628. Kapelkirken ligger paa gaarden Ivesdal i Øvrebygden, omtrent 27 km. fra prestegaarden, og er bygget i 1876; ingen formue eller faste indtægter. –- I henseende til skolevæsen er herredet delt i 13 kredse, af hvilke 6 har egne skolehuse, nemlig paa gaardene Bjerk- reim, Vigesaa, Eigeland, Ognedal, Espeland og Maudal, det sidste sammen med gaarden af samme navn i Fossan; i 3 kredse holdes skolen i leiet lokale og i 4 paa omgang. 6 lærere samt 2 lærer- inder i smaabørnskolen. Herredet eier halvparten af et legat paa kr. 1300, der af jomfru Abigael Reiner ved testament af 4 april 1826 er skjænket Helleland prestegjælds skolevæsen. Af andre offentlige indretninger findes en gjensidig brand- forsikringsforening, der er oprettet i l858 og i 1885 forsik- rede husebygninger til et beløb af kr. 265,000, samt en spare- bank, stiftet i 1859, hvilken i ]886 virkede med en formue af kr. 2667 og en indskudskapital af kr. 23,208, tilhørende 74 indskydere. De kommuna1e udg-ifter var i gjenne1nsnit for aarene ]884–86 kr. 12,254, hvoraf kr. 7330 til fattigvæsenet og kr. 1787 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 11,026. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 11,47 3,