Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/197

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 90 XI . Stavanger amt. I B. I–len-reder-ne. l. Jæderen og Dalenes fogderi. Sogn-1clal her-red [291,6s km2, 2935 indb.*)] indtager amtets sydlige hjørne og grænser mod V til Egersund herred, mod N til Heskestad, der med en smal kile trænger sig ind mellem Sogndal og Helleland, mod Ø til Lund og mod SØ til Nes og Hiterø herred i Lister og Mandals amt, fra hvilket det adskilles ved Sireaaens nedre løb; i SV har det en 18 km. lang kyst mod havet. Dets største udstrækning saavel fra N–S som fra Ø–V er omtrent 22 km. Arealet bestaar saagodtsom udelukkende af fastland, da der kun udenfor den østlige del af kysten findes nogle smaa holmer-. Med ladestedet af samme navn danner herredet Sogndal prestegjæ1d, der udgjør et kirkesogn og er eget lens1nandsdistrikt og ting-lag under Dalenes sorenskriveri. Heri-edet danner et bjergrigt, men ikke synderlig høitliggende plateau, der saagodtsom fra alle kanter sænker sig mod trakten om Sogndals kirke, hvor de fleste større dalfører og vasdrag 1nødes. Bjerga1–ten er (naar undtages en liden strimmel i det nordøstlige hjørne, hvor grundfjeldet fra Lund skjær-er ind) gabbro, og land- skabet har, navnlig“i her-redetS vestlige del, hele denne formations eiendommelige karakter med nøgne, knppelformede fjelde, adski1te ved uregelmæssige, trang-e, af smaavande og myrer opfyldte dale. Ingen af fjeldene har nogen større høide. Derimod tjener flere af dem som sømerker, navnlig det bekjendte H aad yr (Hádyrt), et kegleformet“ fjeld, der styrter sig lodret i havet og er synlig-t paa lang afstand; ligesaa det lidt indenfor liggende Ragnhildsfje1d samt Mongsfjeld eller KVikfjeld igrænsen mod Egersund. – Det vigtigste vasdrag er Sogndalselven, som dannes ved sam- menløbet af flere mindre elve, der mødes i den aabne bygd ovenfor kirken. Den betydeligste af disse kommer ind fra Eide- eller Stenevandet (4,29 km9, 154 m. o. h.) i grænsen mellem Sogndal og Heskestad, kaldes her Vasendelven og løber i sydlig retning tvers gjennem herredet i en længde af 14 km.; en anden, Rosse- landselven, strømmer ud af det store Eiavand (5.e“: km9) i her- ’) Paa dette sted i herredsbeskrivelserne nævnes overalt det 1’olketal. som ved udgangen af 1875 virkelig var tilstede i herredet. Læn- gere nede i beskrivelsen. hvor folkemængden i 1875 sammenstilles med tidligere tællinger. opgives det folketa1. som havde s-it hjem i herredet, altsaa med fradrag af de kun midlertidig tilstedeværende og med tillæg af de kun midlertidig fraværende