Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

]88 Udgifter: XL Stavanger amt Rets- og politivæsen . Offentlige arbeider . . Medicinalvæsen . . . Geistlighed, kirker m. v. Skolevæsen . Fattigvæsen . 1ss4 xx. 2,766 9,8o1 2,219 933 .....24,587 Faste eiendomme . Renter af laan Andre udg-ifter Tilsammen 19,876 3,779 4,717 4,åo4 73,l82 l885 Kr. 1,653 9,262 l,l 95 2,23–5 26,170 22,033 779 .3,679 2.29l -r ..C–O–;*ý, 69,297 1886 Kr. l,502 9,379 l,l33 898 25.,950 23,l 72 ll,O33 5,282 5,649 ä3,9Gl8 Bykassens “gjæ1d beløb sig ved ndgangen af 1886 til kr 120,000, alt ifølge obligationer, ]ydende paa ihændehaveren og ud- stedte i henhold ti1 res. 14 novbr. I885 for at dække tidligere for- pligtelser Samtidig opføres kommnnens formue med kr. 225,813, hvoraf byens halvpart i Skaare kirke kr. 20,000, kirkegaarde kr. 14,000, skolebygninger kr. 70.000, vandverket kr. 80,000 og andre faste eiendomme kr. 41,81.‘3. Til oplysning om skatte- og f01’lHll8Sf0l’h0ld hidsættes for de 4 sidste aar følgende opgaver: l884 1885 l886 l887 j Antagen Anta.gen Skatbar ’ Skar 11(1118ÐCt paa= formue. indtægt. indtægt. f. eiend. formue. indtægt. Tils. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. Kr. Kr. Kr Kr. 4,488 l,295 0;3OO 5‘00O 6,732 35,l968 t 47,7OO 4,522 l,227 470 5,000 6,59ö 35,773 47,369 3,554 1,020 317 5,000 5,095 42,63 52,732 3,3l4 l,05l 365 5,009 4,972 42,94O 52,92l Eiendomsskatten blev for 1887 udlignet paa husene-s t“akstsum med noget over 22 ere pr. 1O0 kr. takst, formuesskatten med kr. 1,so pro 1nil1e og indtægtsskatten med kr. 11,os pr. 100 kr. skatbar næring. For tidsrummet I856–83 vil stigningen i byens budget og tilveksten af dens skatteevne belyses ved følgende tal l85ö l860 1865 l870 . . l875 l880 l883 O C Antagen Udlignet Udlignet Bykassens formue. byskat. fattigskat. gjæld. Kr. Kr. Kr. Kr. l,l l6,800 3,20O 80O 728 1,lO9,360 5,400 80O:32,66l 2,038,000 15,600 2,800 47,70O 2,580,000 ]9,400 5,20O –l8,000

–3,670,4O0 27,840 1l,440 69,] 60

3,880,000 26,940 l3,5O0 lO4,352 -l,469,000 34,70O 15,000 93,84O Havnekassens indtægter har i gjennemsnit for aarene l884 -86 udgjort aarlig kr. 2529.„ hvoraf toldprocenter kr. 1636 og