Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Haugesund. 1 8 7 underholdt en omfangsrig brødl1andel, hvorfor i de sidste aar tillige dampbagerierne i Stavanger og Kristiansand har aabnet udsalgs- steder i byen. Stedets hurtig tiltagende bebyggelse har hidkaldt et forholdsvis stort antal tømmer-mænd, mur-ere og suedkere. der indtil de allersidste aar har havt jevn og lønnende beskjæftigelse medens for tiden ogsaa i disse fag Virksomhedens indskrænkning gjør sig gjældende. I“ndustrianlæg i egentlig forstand findes ikke i Haugesund, naar man bortser fra en liden mineralvandfabrik med et par arbei- dere. Byens tvende skibsverfter, der omkring l875 aaret rundt sysselsatte en arbeidsstyrke af l6O–-17O mand, holder nu kun faa faste folk, da de siden I879 ikke –har befattet sig med nybygning, men alene benyttes til kjelhalinger og andre tilfældige reparationer. Derimod drives nogen virksomhed med forfærdigelse af oljeklæder for søfolk og fiskere Der fandtes i 1885 3 deslige forretninger med tilsammen l4 arbeidere (hovedsagelig kvinder), og produktionen opgives s. a. til 7000 par oljeklæder og 125O dusin sydvester til en samlet værdi af omtrent kr. 45,000. Éaade arbeidsstyrke og pro- dnktion var dog for endel aar tilbage adskillig større Endelig maa siden begyndelsen af 1887 er oprettet 3 silde- beliggende paa Risøen. Under sidste vaarsildfiske nævnes, at der røgerier, alle (1888) har de samtlige væreti virksomhed med en temmelig betyde- lig arbeidsstyrke (tildels engelskmænd). og en ikke ringe del af fang- ste11 er gaaet til disse etablisseinenter. Efter røgningen nedlgges silden i smaa kasser paa 5O stkr. og sendes til England. Byen har:2 bogtrykkerier, fra hvilke der bl. a. udgives tvende aviser. »Karmsundsposten« og »Haugesunderen1. den første siden l86l, den anden siden ]88O. “ – Siden august 1877 bestaar paa –Stedet et saakaldet fælles- meieri, der- ved siden af nogen smer-og osteproduktion hovedsagelig driver melkesalg. Det modtogi l885 fra interessenterne ialt 635,368 liter melk, kjernede 9684 kg. smør og ystede 1l,544 kg. magerost. Det sysselSatte ialt T personer, hvoraf:2 ved udsalgsstederne, og har i de senere aar ogsaa havt udsalg fra eget lokale i Bergen. Bykassens indtægter og udgifter har ide sidste tre aar udgjort: – lndtægter: I884 l885 188(3 Kr. Kr. Kr. Byskat. i11dbetalt . . . 4l,l08 43,348 49,44O Øl- og vinafgift ..... 2,8OO 2,8O0 2.8OO Indtægt af vandverket . . 4,307 4,623 4.713 - af middelskolen . . 6,485 6,540 Ö,48l Statsbidrag .... .:3,2O0 3,2OO 3,2O0 Andre indtægter . . . lO,l62 2,326 4,09ö Tilsammen . . 68,062 62,837 69,730