Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Haugesund. 1 8 å C K 23), har stedets siden 1875 indtaget Stavangers tidligere plads som amtets vigtigste eksportby, og i de sidste aar har værdien af dets udfersel endog betydelig oversteget Stavangers. Brændevinshandel foregaar ikke. Den er ifølge lov 3 marts 1866 saavel i smaat som i stort forbudt uden kongelig bevil- ling, og nogen saadan er ikke meddelt. Der er i byen en sterk opinion mod denne trafik. Til udskjænkning af al og vin har ialt 5 personer erholdt bevilling. Antallet og drægtigheden af ind- og udklarerede skibe (fra eller til ud1andet) var: I59 Indklarerede: Ialt: Den-af med ladning: l88l 311 fart. dr. 38,944 156 fart. dr. 22,738 t. 1882 3Ol » » 39,02O 210 » » 27,712 – l883 236 ɔ » 30.874 l59 » » 2l,28l – l884 239 » »:3l,577 153 » » 22,782 – l885 206 1ä » 22,802 l17 » – 14,448 – Udklarerede l881 399 –» » 50,409 39l » » 46,742 – 1882 353 » » 51,335 326 » » 45.747 – l883 29ð » » 49,597 266 » » 44,683 – l884 348 » ø –58,008 329 » » 53,624 –1 l885 295 ɔ » 43,943 264 » ɔ 37,866 – Gjennemsnitlig indløb der altsaa i disse 5 aar til Stedet aarlig ladte farteier, hvoraf 94 fra Island, 34 fra England, 10 fra Sverige-, 7 fra Holland samt- 9 fra Portugal og Italien, medens der med ladning afgik 315 farteier om aar-et, nemlig 95 til Island, 80 til Sverige, 73 til fillSkB, russiske eller tyske Østersø-l1avne, IO til England, 23 til Belgien, 27 til Frankrige og 7 til andre steder. For indgaaende beserges “den udenrigske skibsfart for den overveiende del af seilskibe, hvorimod det af eksporten optagne skibsrum for mere end halvpa1–ten tilveiebringes af dampfartøier. Grunden hertil er den, at kisudførselen fra Visues verk, der i de sidste aar har krævet 20 ri 25,000 ton, udelukkende foregaar ved dampskibe. Haugesunds indenrigske skibsfart er overmaade livlig. I alt blev der i 188ð fra indlandet indekspederet ikke mindre end 2826 farteier dr. 437,l62 ton, hvoraf 402 seilskibe dr. 12,518 ton’og 2424 dampskibe dr. ialt 424,644 ton. Blandt de sidste er indbefattet 15O dampfartøier, der passerede byen i rute mellem nord- lig-ere steder og udlaudet. Disse tal anviser Haugesund den 6te plads blandt landets byer, idet den i henseende til tonnagen af de ankomne fartøier alene.staar tilbage for Kristiania, Bergen, Kristian- sand, Arendal og Stavanger. Grunden hertil er, som det lettelig vil indsees, alene at søge i byens beliggenhed, som gjør, at den saavel paa tur som paa retur an1øbes af saagodtsom alle dampskibe, der passerer enten nordover eller sydover gjennem Karmsundet. Naar de smaa lokalbaade, der besørger forbindelsen med Kopervik, Visues