Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/186

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Haugesund. 1 7 9 Af sparebanker findes for tiden 2 i virksomhed: l) Hauge- sunds sparebank, approberet 1855, forvaltede ved udgangen af 1881 en indskudt kapita1–af kr. 1,754,000 og besad en egen formue af kr. 219,000. Ved udgangen af 1886 var indskudskapitalen gaaet ned til kr. 908,700, fordelt paa l867 indskydere, og formuen til kr. 182,IO0. – 2) Torvestad og Skaare sparebank, som erholdt appro- bation i 1871 og ligeledes har sit sæde i byen, har derimod i de sidste aar udvidet sin virksomhed og besad ved udgangen af 1886 en formue paa kr. 48,6OO og en indskudt kapital paa kr. 698,–500„ tilhørende ialt 2186 indskydere. – Den i 1869 stiftede »Hauge- sunds arbeideres sparekasse«, som i 1880 havde en indskudskapital af kr. l06,500 og en egen formue paa kr. 5482, maattei 1885 paa grund af tab ved laantagere eg endossenter som insolvent sættes under administration til likvidation. – t . –-;.. (..– –n t Byens hjemmehørende folkemængde, som ved udgangen af l855, altsaa kort efter strandstedets overgang til ladested, ud- gjorde 1066, var allerede i 1865 stegen til 3221 indb., en progres, der, omend ikke enestaaende, dog blot finder sit sidestykke hos enkelte andre, navnlig nye byanlæg. I 1875 viste indbyggerantallet sig øget til 4421 og i 1885 til 5609. Ogsaa idet sidste tiaar var tilveksten (idethele omtrent 27 pct.) adskillig større end gjennemsnitsprogressen for rigets samtlige byer overhovedet (ca. 2O pct.). Det i byen til- stedeværende folketal var i 1875 4l02 og i 1885 5326 per- soner. . W Dissentere fandtes ikke i 1875, men i 1882 stiftedes en liden methodistmenighed, som ved udgangen af 1887 talte 33 voksne med- lemmer, hvoraf omtrent halvdelen hjemmehørende i de omliggende landdistrikter. Siden 1884 har den sit eget kapel. Efter folketællingslisterne fandtes der i 1885 (og 1875) ialt tilstedeværende 5 (5) embedsmænd, 28 (19) bestilling-smænd, 115 (88) handlende med 51 (32) betjente, 182 (153) haandverkere med 2611 (270) arbeidere, 97 (63) skibsførere, 21 (9) styrmænd og 270 (198) matroser samt 15 (14) fiskere. Ifølge magistratens opgave over- næringsdrivende borgere havde byen ved udgangen af 1885 204 personer med handelsborgerskab, 108 med l1aandverksborgerskab og I0 med baade handels- og haandverksborgerskab, 223 skipperborgere Samt endelig 14 kvinder, der havde næringsbrev paa handel. I 1875 var der 130 hand1ende, 84 haandverkere og 92 skippere med borger- skab samt 4 handelsberettigede kvinden Antallet af stemmeberettigede borgere var i 1882 463 og i l885 453. Begge gange valgtes 9 Valgmænd Ved sidste formand- skabsvalg (december 1886) havde byen 45l stem1neberettigede. l2’‘