Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Haugesund. ’ 177 m. Brandventilernes antal er 19, trykhøiden over laveste punkt i byen omtrent 51 m. og over høieste punkt 38 m. Antallet af offent- lige tappeposter er 4 og af private vandindtag ]91 (1887)„ Hele ledningens kostende gik op til omtrent kr. ]00,000, hvoraf omtrent Ve er skjænket af Haugesunds sparebank. Det maa imidlertid merkes, at vandverket kun omfatter den paa fastlandet liggende bydel. Brandvæsene-t, ordnet ved 1–egl. 16 marts 1878, staar under en fast lønnet brandmester, som har under sig 3 ligeledes fast løn- nede konstabler. Derhos er af det almindelige, udskrevne brandkorps paa 308’ mand særlig udtaget l6, der lønnes for hvert fremmøde. Foruden at konstablerne udfører regelmæssig nattepatrouille, holdes der af to fast lønnede vægtere om natten udkig fra et paa almue- Skolebygningen indrettet taarn, hvormed igjen brandstationen, hvor brandmesteren har bolig-, er sat i forbindelse ved et talerør. Al- larmeringen sker ved klemtning paa en midt i byen anbragt klokke samt ved brandskud. Ved res. 16 febr. 1878 (jfr. res. 3 juli 1882) er der tilstaaet byen en nedsættelse i brandkontingenten af 2O %. Postekspeditionen oprettedes ved res. 23 januar 1858; tidligere var der alene et postaabneri. Antallet af ekspederede breve –var: Ia1t Ank. fra Til- afsendte udlandet. sammen l860 14,l40 l,484 l5,624 l866 28,8l0 3,l73 31,983 1872 39,565 6,l18 45.,683 I880 7l,800 l1,2OO 83,000 l885 77,800 2l,4OO 99,2O0 l886 76,l00 20,80O 96,900 Telegrafstationen aabnedes 4 Septbr. 1857. Her er f0l tiden ansat 3 betjente foruden bud. Af telegrammer ekspederedes følgende antal: t Afsendte. Ankomne. Tilsammen. ]861 2,42o 2,174 – 4,594 l870 T,ssv 6,s42 l4,429 I880 7,644 7,6’84 1å,32s l885 8,583 8,097 16,680 1886 7,119 7,367 l4.486 Af fo1–eninger og seIskabe1–, der virker inden byen. kan næv nes følgende: Haandve“rkerforeningen, der stiftedes den 4 november 1874 med ca. 3O medlemmer, men nu tæller omtrent 10O med1emmer, hvoraf dog mange udenfor standen. Den 9 okt. 1884 indviede den sit nye lokale, der kostede omtrent kr. 8000, hvorpaa endnu skyldes kr. 3000. Kontingenten er 5 kr. aarlig. Sømandsforeningǫen„ stiftet paany den 18 juni 1884, Norges 1c11e cc folk. xI. 12