Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/179

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

] 72 Kl. Stavanger amt. i gang i 1874 og i nogle aar beskjæftigede 3O å 4O arbeidere, maatte allerede i I879 af mangel paa bestillinger stanse sin virk- somhed. Bykassens indtægter og udg-ifter stillede sigi 1884–-86 som følger-: Indtægter: P Skat, indbetalt . Øl- og vinafgift. . . 0ffentlige bidrag Iøvrigt . . . H C O U Tilsa1nmen . . Udgifter: Rets- og politivæsen . . 0ffentlige arbeider . . . Skolevæsenet . . Fattigvæsenet “. . Iøvrigt .... . TiISfilHl1’lGIl . . l884 188ä 1s86 Kr. Kr. ’ Kr. 5,5l9 4,122 4,633 4oo 4oo 4o0 2,åoo l.,O0O 1.20O 449 672 932 8,868 6,194 Y,16å 295 sen 411 3,1 l4 1å1 3oä 2,57ö:Z,T“r3:2,653 2,0l3 2,o66 2,o3o ros 644;35l 8,701 6,oo3’ Ö,95o Den kommunale gjæld beleb sig ved udgangen af l886 til kr. 8820. Kommunens formue (udenfor legater) opføres samtidig med kr. 21,664, hvoraf kr. 9I84 beregnes for kirken og kr. 796O for Skolebygningen Angaaende formues- og skatteforholdene l1idsættes føl- gende tabel: Antagen Antagen Skatbar formue. indtægt. lndtægt. f. eiend. formue. indtægt. Tils. Kr. Kr. Kr Kr Kr. Kr. Kr. l884 396,000 78,6O0 52,000 733 630 4,305 –5,668 l885 377,000 9O,6O0 63,lOO 734 603 3,235 4,572 l886 373,000 93,600 59,l0O 733 596 4,149 5,478 l887 3Ö9,000 89,lOO;36,90O 742 574 3,667 –l,983 Formuesskatten beregnedes i l887 med kr. 1,eo pro 1nille og indtægtsskatten med kr. 6,24 pr. 100 kr. skatbar næring. For tidsrummet l8 70–83 belyses de her omhandlede for- holde ved følgende tal l87O l875 l880 . . . l883 c ɔ O ɔ C . O O C Antagen formue. Kr. 376,000 280,000 398,000 3ss,ooo Udlignet Udlignet I3ykassens byskat. fattigskat. gjæld. Kr. Kr. Kr. l‘„ö72 l,908 7,808 l,980 l,608 ll,260 2,596 l,990 10,320 2,749 l,505 1O,4O0