Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/168

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Skudeneshavn. 1 01 Skudeneshavn . ladested ligger paa Karmøens sydspids paa gaardene Selvaags, Ku- viks og Nesets oprindelig under gaarden Vik liggende grunde i Skudenes prestegjæld, ved en liden, i nordvestlig retning indgaaende bugt, der dækkes af nogle smaa, til dets territoriun1 henlagte holmer-. af hvilke Steiningsholmen, Sjaaholmen, Bagerholmen og Vigholmen er de vigtigste Afstanden tilvands er fra Stavanger 4V2 og fra Kopervik 3 mile; tillands regnes efter den nye hovedvei gjennem Ferkinstad og Aak1–e 23 km. til Kopervik og 40 km. til Haugesund. Polhøiden er for det nedenfor nævnte Vigholmen fyr beregnet til -59 O 8 ‘ 3O “ og længden til 5 O 26 ‘ 37 “ v. f. Kristiania Byen, som ved lov af l1 juni 1857 erholdt rettigheder som ladested. har et samlet areal af 48 ha.. hvoraf 35 ha. paa selve Karmøen og 13 ha. paa de ovenfor nævnte l1olmer. Dens grænser er nærmere bestemte under en ved res. 6 februar l858 stadfæstet aastedsforretning. Bebyggelsen, som er af træ og lidet bymæssig; findes hovedsagelig paa fastlandet, hvor der strækker sig en smal strandstrimmel rundt Vaagen under bratte, golde bergknauser. Øernes bebyggelse bestaar væsentlig af søboder, hvoraf dog ogsaa findes rækker langs den landfaste strand. Af gader er der egentlig kun en, som i den nordlige del af byen deler sig i to, og fra hvilken korte tversmug fører ned til havnen. Den samlede gadelængde er ca. 2500 meter, hvoraf –omtrent 1500 meter har en slags brolægning. Kloakerne har en længde af 7 O meter. Derimod findes intet torv. ligesaalidtsom nogen vandledning eller offentlig gadebelysning. An- tallet af beboede huse var i 1875 l‘92, og den samlede brandtakst- sum beløb sig ved udgangen af 1886 til kr. 334,590, medens den i 1sso var kr. 328,000, i 1875 kr. 272,040, j l870 kr. 264,6so og î 1sso kr. l32,240. Ladestedet har en god og r11mmelig havn, dannet af de ovenfor nævnte holmer. Indenfor Steiningsholmen er den egentlige vinter- l1avn, hvor der kan ankres paa ca. 14 fod vand. I aarene 1866w-67 blev her af det offentlige havnevæsen foretaget opmudringsarbeider samt bygget kaier af mur tilligemed en kanal. En del af disse kaier er dog senere atter gledet ud, ligesom det inderste af bugten igjen er opgrundet, hvorfor nye havnearl)eider har været paa tale. I den ytre havn er der god holdebund med en dybde af 4 favne, men den er sterkt udsat for sødrag ved storm fra S til V. Til veiledning ved indseilingeu findes paa den sydøstlige side af Vigholmen et fast rødt fyr af 6te orden, tændt 1849, ombygget ]875 og nu an- bragt i en. konkretbygning, der tillige afgiver lokale for fyrbetjente11. I geistlig henseende udgjør ladestedet en del af Falnes hoved- Sogn under Skudenes prestegjæld, og dets beboere sogner til den lidt østenfor byen liggende kirke. Hvad de judicielle forretninger angaar-, hører det under Skudenes tinglag samt Karmsnnd og Hesby soren- skriveri. Derimod danner det egen kommune med 4 formænd og ]2 Norges 1c11c1 Og rcnr. XI. II