Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/166

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’ Bykassens indtægter og udgifter hariaarene 1884–86 Sandnes. 1 å 9 omkring 3 mill. stykker mur- og tagsten, som afsættes dels til de omliggende landdistrikter, dels til Stavange1–, Haugesund og Ber- gen; navnlig gaar der til sidstnævnte by en stor mængde mursten. Med Gand teglverk er der forbundet et større potteri (l6 arb.), der ligesom et mindre, men meget ældre anlæg af samme art (med 5 arb.) forarbeider brunt stentøi, som forseudes rundt det hele land og tildels ogsaa til Sverige. Transporten af disse forskjellige artikler optager en fle1–hed af stedets s1naafarteier. Siden 18Y5 eksisterer der et lidet maskinverksted, hvis tilvirkning af landbrugsredskaber finder afsætning over det hele land, og i 1887 anlagdes en fabril( for nedlægning af hermetiske madvarer, hvilken skal sysselsætte 4 arbeidere. Ogsaa haandverksvirk so n1l1eden har været af forholdsvis betydeligt Omfang-, og Stedet talte i 1875, som allerede op1yst, 68 mester-e med 81 arbeidere; hvilket er ikke ubetydeligt over byernes forholdsmæssige middeltal. Tidligere har især snedkerne fundet en indbringende beskjæftigelse ved en udstrakt forfærdigelse af simp1ere mebler, hovedsagelig til afsætning udover Jæderen Smedehaandverket siges i den senere tid at være i fremgang; ligeledes findes flere gar- verier i god virksomhed – Et fællesmeieri oprettedes i 1883 dels til melkeforsælgning, dels for at tilvirke smer og ost. Det modtogi l886 335,070 kg. (188–5: 298,000 kg., l884: 235,000 kg.) melk, kjernede 8449 kg. (1885: 7703 kg., 1884: 5972 kg.l smør og ystede 4822 kg. (1885: 379O kg., 1884: 2386 kg.) mager ost. Smerret er omtrent udelukkende bleven afsat til England. Med meieriet har siden 14 okt. 1884 været forenet en af ?Selskabet for Norges veie underholdt meieri- skole, som aarlig optager 4 elever til et etaarigt“ kursus. andraget til følgende beløb: l884 l885 1886 Indtægte1–: Kr. Kr. Kr- Byskat, î11(1bcm11; . . 1o,Vv4 l0,970 1l,2l4 Ø1– og Vi11argirn .– .... 4oo soo soo Indt. af skoler ..... 618 535 408 Bidrag af oplysniugsv. fond . 1,50O ],500 1,50O Iøvrigt ....... 4,762 89l 94v Tilsammen . . 18,054 14„696 14,869 Udgifter: – Politi- og fængselsvæsen . . 769 90 595 0ffentlige arbeider . . . 408 498 763 Skolevæsenet . . 4,860 4,258 4,452 Fattigvæsenet . 5,251 4,944 4,450 Reuter af laan . . 993 889 924 Ievrigt ....... 2,1 61 2,0l 4 3,072 Ti1samme11 . . 14,442 l3,506 l4,256