Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


111c1c1c1j11gc1–. –j Amtet indbefatter saaledes ialt 13 lodtrækningsdistrikter. I henseende til udskrivning til søvæbningen hører amtet 1(med undtagelse af Suledal herred, der ikke er kystdistrikt) til K ri S t i- .ansands og Bergensindrulleringsdistrikter. „ Til Kristiansands indrulleringsdistrikt hører af Stav- .anger amt: 1. Sogndal indrullerings kreds (790,u km.“, 5930 indb.), indbe- fattende Sogndal, Lund og Heske.stad“ hei-reder samt Sogndal ladested. 2. Egersund indrulleri ngsk red s (1298.o1 km.’, 12,966 indb.)ǫ - indbefatten(le Bjerkreim, Helleland, Egersund. 0gne og Haa heri-eder samt Egersund ladested. Til Bergens indi-ulleringsdistrikt hører af Stavanger amt: 11. Stavanger indrulleringskreds (3551.u km.9, 52,753 indb.), indbefattende Klep, Time, Gjesdal. Høiland, Haaland, Hetland, Høle, Fossan, Strand, Finnø, Rennesø, Mosterø, Fister, Aardal og Hj elme- land herreder samt Sandnes ladested og Stavanger kj øbstad. s2. Skudenes indrulleri ngskreds (1536,ea km.’, 17,220 indb.), indbefattende Skudenes, Vikedal, Nerstrand. Sjernerø, J else. Sand og Sande her-reder samt Skudeneshavn ladested. 3. Haugesund indrulleringskreds (750,aa km.’, 19,984 indb.), ind befattende Avaldsnes. Tor-vestad, Skaare, Tysvær, Bokn og Skjold herreder samt Kopervik ladested og Haugesund kj øbstad. Valgdistrikter. I henseende – til valg til stortinget danner amtet “2de valgdistrikter, det ene omfattende samtlige landdistrikter og ladesteder, det andet bestaaende af kjøbstæderne Stavanger og Hauge- .sund. Det førstnævnte valgdistrikt; som igjen er delt i 26 valgmands- -kredse. nemlig 25 prestegjælde samt Haugesund prestegjælds landdistrikt (Skaare heri-ed), havde i 1882 4497 og i l885 5600 stemmeberettigede, hvilke udkaarede henholdsvis 59 og 71 valgmænd. I det andet valg- -distrikt, som bestaar af 2 valgmandskredse, svarende til de 2 kjøbstæder, var antallet af Stemmeberettigede i 1882 1839 (hvoraf Stavanger 1376 og Haugesund 463) og i l885 1900 (hvoraf Stavanger 1446, Haugesund 454); .af Valgmænd udkaarede Stavanger i de samme aar henholdsvis 27 og 28, Haugesund begge gange 9. – Siden grundlovbestemmelsen af 26 nov. 1859 sender amtets landdistrikt Ö og dets kjøbstæder 2 repræsentanter til

storthinget. “ “ C

-“..–..;.–L.–