Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

XL Stavanger amt. Til Bergens tol ddistrikt hører af Stavanger amt: Skudenesha vn toldsted med distrikt fra strandstedet Nei-strand til nòrdgrænsen af Tysvær og Skudenes herreder. H a u g e s u n d to l d s t e d med distrikt fra nordgrænsen af Tysvær og Skudenes herreder til grænsen mellem Stavanger og Søndre Ber- genhus amter. L0ds0ldermaudskaber. Stavanger amt hører til V e s t e n f j e l d s k e overlodsdistrikt og indbefatter følgende 6 1odsoldermand- skaber: S o g n d al med lodsstationen Sognda1. E g e r S u n d med 5 lodsstationer: Egersund, Midbrød, Vatnemo- ho1men, Sirevaag og Horr. T a n a n g e r med 2 stationer: Obrestad og Tananger. S t a v a n g e r med 2 stationer: Stavanger og Kvitingsø. S ku d e ne s med 3 stationer: Skudenes, Ferkinstad og Snortelands- stranden. . H a u g e s u n d med 6 stationer: Utsire, Røvær, Fæøen, Haugesund, Høievarde og Kopervik. Mi1itærinddeling- I henseende til den almindelige udskriv- n1ng hører Stavanger amt under Bergens krigskommissariat. idet amtet udgjør den største del af ]1te og 12te udskrivningsdistrikter. Til 11te udskrivningsdistrikt hører af Stavanger amt: 1ste rulleførerkreds (312,1s km.“, 26,601 indb.) med 2 lodtræk- ningsdistrikter: 1) Strand, Finnø, Rennesø og Mosterø herreder; 2) Stavanger kjøbstad. 2den ru1leførerkreds (1624,a1 km.Y, 15,957 indb.) med 2 lod- trækningsdistrikter: 3) Haaland, Hetland, Høle og Fossan herreder; 4) Høiland herred og Sandnes ladested. 3die rulleførerkreds (1829,sv km.9, 19,019 indb.) med 2 lod- trækningsdistrikter: 5) Klep, Time og Gjesdal herreder; 6) Bjerk- reim, Helle1and, Egersund, 0gne og Haa herreder samt Egersund ladested. Af 4de ru1leførerkreds I lodtrækningsdistrikt (790,u km.’. 5930 indb.): 7) Sogndal, Lund og Heskestad herreder samt Sogndal lade- sted. Til 12te udskrivningsdistrikt hører af Stavanger amt: Af 1ste ru1leførerkreds 1 lodtrækningsdistrikt (256,u km.9, 13,532 indb.): 2) Avaldsnes. Torvestad og Skaare herreder, Kopervik ladested og Haugesun(l kjøbstad Af 2den rulleførerkreds 1 lodtrækningsdistrikt (290,u km.’, 2914 indb.): 3) Vikedal herred. 3die rulle1’ørerkreds (754,eɔ km.C, 14,551 indb.) med 2 lodtræk- ningsdistrikter: 5) Skudenes, Tysvær og Bokn herreder samt Skude- neshavn ladested; 6) Skjold, Nerstrand og Sjernerø herreder. 4de rulleførerkreds (3287,äɔ km.’, 12,461 indb.) med 2 lodtræk- ningsdistrikter: 7) Sand, Sande og Suledal herreder; 8) Fister, Aar- dal, Hjelmeland og Jelse herreder.