Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/138

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stavanger-. 1 3 1 at Stavanger med hensyn til befolkningstilvekst i de sidste 70 aar har staaet tildels betydelig over middelprogressen for byerne over-hovedet, og fra endnu i I835 at indtage den 6te plads blandt landets stæder, idet dengang baade Drammen og Kristiansand var adskillig folke- rigere, er“ den nu rykket op til at være den 4de i 1–aug. I 1875 var folketallet i Domkirkens menighed 7256 og i St. Petri 13,032. I 1885 boede der i Domkirkens menighed 8577, i St. Pet1–i 8396 og i St. Johannes 6938 mennesker. Foranstaaende opgaver gjælder samtlige den i Stavanger hjemme- hørende befolkning. Det tilstedeværende indbyggertal var ved begge de to sidste tællinger henimod 1300 mindre, nemlig i 1875 19,004 ogi 1885 22,634. Antallet af fraværende sømænd var i sidst- nævnte aar I 148. Af byens faktiske indbyggerantal var i 1875 7039 og i ]885 849:2 børn under 15 aar-. Den voksne befolkning falder i henseende til næringsvei og livsstilling i følgende grupper: C 1 8 7 5 l 8 8 5 Personer i statens eller kommunens tjeneste . f. . 25 9 3 2 7 Privat virkende 1æger, lærere. sagførere og desl. . 1 1 9 ] 22 haandverk ...... I 8 3 5 l 8l 6 smaaindustri . . 71 O 3 90 Private nær-ingsdrivende fabrikdrift . . 27 8 316 sysselsatte Ved handel . . 73 7 792 skibsfart . . . . l3l7 11l3 andet ei-hverv . . . 442 7 90 Gifte husmødre n ......... . 3 2 2 9 3 8 7 7 Hjemmevæ1–ende voksne børn . . . . 1064 1 6 75 Tjenere, husbestyrerinder og lign. . . I 3 5 8 1 3 25 Uden produktiv virksomhed . . . 5 9O 426 Næringsvei ikke oplyst ....... 27 1 1 7 3 Tilsammen . . 11,965 14,]4“2 Idetheletaget stemmer disse tal godt oVerens. Det sees dog, som rimeligt kan vær-e, at den kommunale tælling i ]88.5 ikke er foretaget med den omhyggelighed som den af staten i 1875 besørgede. Deraf kommer det, at opgaverne for 1885 viser en saa stor nedgang i antallet af personer, beskjæftigede ved smaaindustri og skibsfart, medens antallet af hjemmeværende børn og af personer med uopgivet næringsvei til gjengjæld er saameget støi-re. Nærmere oplysninger angaaende antallet af de ved handel, skibsfart, haandverk og fabrik- drift beskjæftigede personer findes side 143.og 145. Dissenternes antal var i 1875 234, hvoraf 76 kvækere, 71 methodister og 9 mormoner. I 1865 fandtes ingen methodist, men 121 kvækere og 15 mormoner. Om antallet af stemmeberettigede borgere se side 109. t gl.