Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/117

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

11O XL Stavanger amt- i saadant øiemed, har hidtil endel af bygningerne samt parken om sommeren været bortleiet som forlystelsesanstalt. Sundheds- forskrifter for byen er approberede ved res. 17 Oktober l865, jfr. res. 26 Sept. 1877, 9 decbr. 1878 og 3 mai 1884. ’ Byens tolddistrikt, hvis inspektør bor i staden, bestaar af Egersund og Stavanger toldsteder og strækker sig fra “Sillerv‘igen eller Sildevigen (jfr. skr. l okt. 1846) paa grænsen mellem Sogndal og Ege1–sund hei-reder, hvor Flekkefjord tolddistrikt ophører, mod nord til strandstedet Nerstrand, hvor Bergens tolddistrikt begynder. Ved Stavanger toldsted, hvis distrikt i syd begynder ved grænsen mellem 0gne og Haa, er ansat en to1dkasserer. 3 (for tiden 2) over- toldbetjente, 8 undertoldbetjente og 1O rorskarle. Under toldstedet hører derhos toldstationer i Sandnes, Tananger. Tungenes og Kvi- ting-se. Om to1dintraderne se side 136. – Stavanger lodsoldermandskab, som er det fjerde under det vestenfjeldske overlodsdistrikt, har 2 lodsstatione1–, Stavanger og Kvi- ting-sø, med tilsammen ]3 faste og 2 reservelodse (1885). Den an- satte lodsoldermand er tillige offentlig havnefoged og indru1lerings- betjent. Ved byens postkontor er ansat en postmester med en autori- seret fuldmægtig. Antallet af de ved kontoret ekspederede breve var: Afsendte Ankomne . breve. fra udlandet Tilsammen. l85O . 3l,2O0 6,676 37,87’6 186O . 58.964 17,895. 76,859 1866 . 87,04l 29,454 l16,495 1872 . l36,30O 54,823 l91,l23 188O . 238,4O0 85,500 323,900 l885 . 305,90O l06,lOO 4l2,000 l886 ..... 315,ll)O 107„4OO 422,500 Telegrafstation aabnedes den 4 Septbr. l857. Her er sat en inspektør og 7 betjente. Af telegrammer ekspederedes føl- gende antal: Afsendte. Ankomne. Tilsammen. 186l . å,:386 5,898 1l,284 18vo . 16,ll2 l8,489 34,6Ol 188o . 25,627 32,0l3 åT,64o 1885 ..... 25,108 32,l28 åT,2:36 1s86 ..... 2å,o92 32,376“ 57,468 I forbindelse hermed kan det Wuævnes, at byen siden 1881 har telefon, der tilhører en privatmand, som derhos ved res. 19 Sept. 1885 har erholdt tilladelse for 5 aar til at udstrække telefonnettet indtil 7 km. udenfor byens grænser. Telefonen har for tiden (1887) 148 betalende medlemmer.