Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/83

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

72 SØNDRE TRoN1)HJE1us lam-. som strax østenfor bemeldte Bro forener sig med Gula. — — Præstegaarden er ogsaa“ formedelst Elve-Brud blevet l-løttet, ved eller kort før 1730 og i de senere Tiider truet med samme Skjæbne.“ I Horg danner Gula GuU’ossen, som egentlig er et langt stærkt stryg, og optager bielven Gaua. ’ Ogsaa i Horg foraarsager Gula elvebrud, ved Valdøen og Tømmegaarden, og ved sammen1øbet med Lundesokna forandres elveleiet stadig. .I F1aa herred er Gulas løb underkastet mange forandringer; den optager Kaldveldaa fra Kaldveldsvatn. . Langs Gula er i F1aa elvebrud delvis forbyggede, saa- ledes syd for Ler jernbanestation ved Nyhusklevene, lige ned for Forneso(lden o. S. v. Den vigtigste bielv til Gula i Melhus herred er Bennavatns vasdrag eller Loa fra Bennavatn. Gula falder ud i fjorden iGulosen efter først paa en stræk- ning af 4 km. at have dannet grændsen mod Leinstranden herred. Der er elvebrud paa mange steder i Melhus herred, langs Flaaøiene, ved Fornes, hvor elven gjør en stor bøining og danner derved en halvø, Fornestangen, og den vil vistnok gjennembryde denne tange. Elvebrud er der i lerbakken ved gaarden Kvaal, ved Kregnes, ved Gravrok. Fra Gravrok forbi Hofstad, Søberg og Melhus præstegaaɔ-d og ned til Gjemse gaar elven ind paa østre bred. Ved Melhus prestegaard og ved Søberg og endelig nær broen ved gaarden Uduvold i Leinstranden har der været eller er elvebrud. -..(ïI1l.fi;+9§’Ä9—III xilWd-ely4 og den farer hurtig op i flomtider, da „cegnler-e;nde„sjøer..mang1er. Vaarflommen indtraeffer i slutningen af mai eller i begyndelsen af juni. Ofte kommer der Smaa flomme flere gange om sommeren, ligesom flom angives altid at indtræffe i eller omkring september. Over Gulas vandføring i flom foreligger der nogle iagttagelser nær broen over Gula ved Gulfossen. så æ .“§:;?:“ § 1882 §j3§ E O S m. m.3 24de mai 6 O2 931 25de mai 5.V1 1000 26de mai 5.93 920 Fø1gende høider viser faldet i Gula: m. o. h. Ved Gjemse bro —(ifølge nivellement) . 1.9o „ Gravrok gaard — . 9.8o „ Fornes do. — 16.8o „ Støren ernbanebro — . 6O.oo