Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/82

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAS1)BAG. 71 m. O. h. Ved Meldalen kirke (efter rektangelkarterne) ca. 130.oo „ Rennebu — — „ 210.00 „ Inset — — „ 400.oo „ Kvikne — — „ 550.oo „ gaarden Orkelbogen — „ 710.oo „ 0rkelsjø, store, elvens udspring „ 1070.oo X Gula (Gaul). GulaS kilder ligger i Aalen under Rypkleppen og “Grøïnvola; den gaar mod syd, saa mod vest og derpaa mod nord- vest ind i Holtaalen. Ovenfor Reitan station ligger den i et dybt elveleie i fjeld, og her er en række fosSefald. I Aalen optager Gula paa venstre bred Rugla, ligeledes paa venstre bred Hesja paa grændsen mellem Aalen og Holtaalen. I Holtaalen bruSer elven i et dybt leie i en uafbrudt fos, der er saa stærk, at den standser laksen. Længer nede omkring Holtaalens kirke flyder den roligere over stenet bund. I Holtaalen optager Gula Hesja, grændseelv, Østre Holta og Lea. I Singsaas er Gula endnu temmelig stærkt strømmende uden at danne nogen egentlig fos. I terrasselandet i Singsaas begynder elven med en række -elvebrud, som fortsætter ned til Melhus og Leinstranden paa en hel del gaarde. I Singaas er dens bredder delvis beskyttet ved anvendelse af stenjeté; ved Bjørgen staar sydsiden paa længere Strækning i brud og ligesaa ved gaarden Bogen Gula optager i SingsaaS: Vestre Holta, Hunda, Sevilla og Herjeaa, der danner He)jefos straks ovenfor Hermo. Videre optager Gula i Singsaas Fora, Som er et af de betydeligste tilløb og danner en høi, mægtig og vakker fos, og videre Bua, der har stridt løb, mange og lange stryg og enkelte mindre fosser. I Støren er der elvebrud paa flere steder: ved Røtem, videre ved chefsgaarden Follesta(I, paa kapellangaarden Mykileng eller Liøen; Støren prestegaard, der ligger nær sammenløbet af Sokna og Gula, er udsat for elvebrud; begge elve har et voldsomt og uregelmæssigt løb. Støren kirke er udsat for engang i fremtiden at udskjæres, og nabogaardene Soknes har lidt ved elvebrud. Elve- brud har ogsaa fundet sted i flom ved Støren jernbanestation og ved jernbanebroen ovenfor samme. I Støren ved Støren kirke optager Gula Sokna, der er stærkt strømmende og stærkt materialførende; det store neS, som dannes ved dens ud1øb i Gula, er udsat for elvebrud. Efter Schønings beretning af 1775 var Størens kirke bygget omtrent 1664. — — „Kirken har tilforn staaet paa den veStre eller nordre Side af Elven, hvor Præstegaarden endnu staar, men maatte flyttes formedelst E1vebrud, hvorved er skeet, at Elven nu løber, hvor Kirken tilforn stod. Nu staar den paa den søndre Side af Elven, paa den Gaard Skaarvollen, hvor et kort Støkke, østenfor den, er Bro over Elven Sokna, den som har forvoldt bemeldte Elve-Brud og C gi f?,)ÌtZ I