Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/81

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

7 O SØNDRE TBom)HJEMs AmT. ager— og england rives bort af strømmen eller belægges med grus og sand. Paa flere steder staar elvebredderne i brud eller har staaet i brud. Mellem gaarden Ekeli og havet har elven et vidt og uregelret løb paa en længde af 11.8 km. og oversvømmer i flom mere end 210O maal dyrket og dyrkbar mark. Paa denne Strækning har elven et samlet fald: F1om. Lavvand. ved flod i havet 12,v8 m. 10ɔ19 m. „ fjærei — 16,20 m. I3ɔ61 m. I 1859 førte Orkla ved lavvand 34 m.3 i sekundet; antagelig er vandmassen i flom 105O til 1080 m.3 i sekundet. ’ Floden Synes at øve indflydelse paa vandstanden i elven til noget ovenfor Evjenbækkens udløb paa høire bred, ved hvilket sted endnu spores en høideforSkjel af 0,19 m. mellem fjære og flod. Vaarflommen indtræffer gjerne i slutningen af mai eller be- gyndelsen af juni og er i regelen afløben i begyndelsen af juli, undertiden ogsaa i slutningen af juni. Høstflommene, som gjerne indtræffer i slutningen af september og begyndelsen af oktober, er sjelden store. Naar isen løSner, er der ialmindelighed større eller mindre isgang ielven. Isen stopper ofte op ved Skogaberget nedenfor Voldens færgested og Ved Gjølme færgested og anretter hyppig øde- læggelser paa bredderne og paa orreskogen. Elven har blandt andre steder ødelagt land paa: Blaasemobækken, paa høire bred med Store elvebrud. Ved gaarden Bakken paa venstre bred, hvis huse tre gange har været flyttet ind fra de høie mæler. Broen, der fra Forve færgested fører over Nordkjelen, er i flom jævnlig udsat for at rives bort. . Langs Megaao-dens eiendom paa høire bred og ned til Sko- gaberget. G Volden paa venstre bred, hvor aarlig meget england er bortrevet. Langs Fanddem og Øiengaardene paa høire bred. Gaarden Evjen paa høire bred Ved Rømmesmoen. Paa Gjølme eiendom ved venstre bred. Paa gaarden Hov, paa hvis grund Orkedalsøren ligger. OmkoStningerne ved en regu1ering af Orkla fra Ekeli til havet er beregnet til 224 O00 Kr. Længer op i dalen ved 1S‘vorkmo bro har Orkla ogsaa foraarsaget elvebrud og ligesaa paa Meldalens præste- aard g . Følgende høider viser faldet i Orkla: m. o. h. Ved Voldens færgested (ifølge nivellement) 6.6o „ Forve — — 9—10 „ gaarden Ekeli —— 13.8o „ „ Aarlivold — 45.oo