Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAVET, FJORDE 0G HAVNE. 63 mellem Markusøen og Hitteren er ankerplads for større skibe midti sundet paa 15 favne vand; sand og skjæl over hele sundet. Ytre Sætervaag, syd1ig paa Hitteren i Fillan, har havn for mindre fartøier, men sydvest1ig vind sætter ind bugten. A.nkersættet er paa 6 til 7 favne vand, sandbund. Ved Havn paa Hitterens sydside i Fillan er ankerplads for mindre fartøier tæt under land paa bugtens vestside paa 3 til 4 favne vand, sandbund. Længere ud paa bugten kan ankres paa 6 til 7 favne, men grunden bliver her snart stærkt afgaaende. I bugten er ly for vestlig vind. Terningen syd.lig for Hitteren i Fillan. Ved Terningen paa sydøstsiden kan mindre fartøier ligge paa 9 favne vand. Bunden bestaar af fjeld og er temmelig afgaaende. Med sydøstlig vind er det vanskeligt at komme under seil. Dybsund iFillan fører ind mellem Jøssenø og Kalvø paa Vestsiden og Tranholmerne samt Aunø paa østsiden, og fortsætter videre mellem Aunø og Hitteren. Paa lille Tranholmen er fyrlygt. Sundet er en meget søgt stoppeplads. Man kan ankre hele sundet igjennem paa dybder fra 7 til 9 favne; Sand— og tildels lerbund. Bunden er noget løs. Større fartøier ankrer bedst nordligst i sundet paa 16 til 18 favne vand. Strømmen i sundet løber stærkt, og sætter østover med voksende og vestover med faldende vande. Den Skifter noget efter høi— og lavvande. Auøhavn i Fillan mellem Auøen og Grønholmen er en liden lukket havn for smaafartøier og baade. Den er 1O fod dyb, bunden er jævn, men noget løs sandbund. Indløbene er 8 fod og 5 fod dybe. Æeøhavn i Fillan ligger mellem Kjeø og Veddø. Man kan ankre hele sundet igjennem paa omtrent 8 favne vand; fast sand- bund, men man ligger bedst i den nordlige del af sundet. 1S’tora Havn paa nordøstsiden af StoraiFillan søges af og til af nordgaaende nordlandsjægter, da her er godt at komme under seil med landvind; men her er kun plads for nogle faa smaa fartøier. Dybden er 8 favne, sandbund. Leksen i Agdenes herred. I bugten ved gaarden Havnen paa Leksens sydside er ankerplads for saavel større som mindre fartøier. Smaafartøier ligger bedst indenfor Havnholmen, paa dennes nordside, hvor 3 til 4 favne vand; god holdebund. Holmen er paa nordsiden ren klos til fjeldvæggen. Fra Leksenlandet er temmelig udgrundt. Større fartøier kan ankre baade paa øst- og Vestsiden af holmen, men de ligger bedst paa østsiden. I bugten gaar en temmelig stærk strøm, der Skifter uregelmæSsig. Ved nordre Leksen i Agdenes herred, sydligst i bugten paa dennes østside, er en stoppeplads paa 5 til G favne vand, sandbund, for smaafartøier. Med østlig vind ligger man her mindre godt, da den staar lige paa ankerpladsen og sætter adskillig sjø. GarteniØrlandets herred. —I bugten paa dennes sydside kan smaafartøier ankre paa 7 til 8 favne vand, sandbund. Bugten er