Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/70

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAVET, FJoB1)E 0G HAVNE. 59 vinterkulden, medens luften om sommeren. som det sees, ikke kan afgive nogen væsentlig varme til havet. i Fj0rde. Amtet har talrige fjorde, fornemmelig i Fosen fogderi; de andre tre fogderier har ikke mange fjorde; men Trond- hjemsfjorden støder op til dem aHe. “ De største fjordstrækninger er da Tron-dhjemsj)’orden med Trondhjemsleden og Frohavet mellem Froøerne og fastlandet; af de talrige andre større og mindre fjerde skal en del her nævnes fra nordøst til sydvest. Svejjorden i Osen herred gaar i nordvestlig retning ud i havet, omtrent 10 km. lang. p g Vingejjorden, 5 km. lang, gaar parallel med Hopenjjorden, 3 km. lang, adskilt ved et smalt nes. Saa følger Høviken med nordvestlig retning, og fra dennes syd- side gaar Ramsundet mod ssv. Osen staar kun ved en strøm, Strømmen, i forbindelse med havet; den har vestlig retning BraØærj)“orden har retning mod nnv. og er lidt over 2 km. lang. Sørjær]§’orden gaar i nordvestlig retning, 4 km. lang. BrandsZjorden i Roan gaar i den ydre del med nordvestlig retning, 7 km. lang, ud mellem fastlandet og Terningen. Vestlig for denne er en indsei1ingsled fra havet, som gaar forbi Kaura og kaldes derfor Kauraleden. HeMord, Beskelandsflord og Ber])“ord samt Kraakjjord er fjorde i Roan med retning mod nord til nordvest. Skjøraj)’or(len er en temmelig betydelig fjord, som i sin indre del har retning mod sydvest og derpaa dreier mod nordvest. —Den er ialt 1O km. lang og har et dyb ved mundingen af 68 favne. Den ligger paa grændsen mellem Roan og Stoksund herreder. -ImeHem Stokøen og fastlandet gaar ud i nordvestlig retning Sækken; i den indre de1, hvor Sækken er 56 favne dyb, fortsætter Stoksund mod sv., og dettes fortsættelse kaldes Linesjjorden og gaar, 109 favne dyb, i sydvestlig retning mellem fastlandet og Vaagsøen. I Stoksund udmunder fra sø. smaafjordene Nunjjord, HG)ffOɔ’(l og Pølen, der i sin indre del er 95 favne dyb. Mellem Vaagsøen og Stokøen fører ud Lina. Udenfor Stok- øen og Vaagsøen eller Linesøen fører ind fra havet Flesaleden forbi Flesa mod sø. og AsenIeden fra sv. I Aa herred gaar Sko-aa]3“orden mod sv., i den indre del ved forskjellige nes delt i 3 dele: Morkeflorden, Strømpen og den egentlige Ski-aa)î’jord. Den er 35 favne dyb; dens fortsættelse mod sv. heder Løvøjîjord. Para1lelt med Skraafjorden følger Aaflorden, optil 62 favne dyb; den har sit udløb mod nv. mellem Snotra og Rogna.