Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

58 Søm)BE TRONDI—IJEMS Anm. 15. september 1882: 11. september 1883: Midt mellem Agdenes og Rødbjerget. Midt mellem Agdenes og Rødbjerget. Meter. Temp. Meter. Temp. O 13.10 O 12.s0 9 13.1 1O 12.B 18 13.0 20 12.o 37 12.e 50 11.2 så 11.9 vo O 10.4 73 1O.4 100 8.1 91 9.2 15O 6.2 112 7.9 2O0 6.2 150 7.ä 300 6.2 188 7.8 40O 6.2 283 7.s —500 6.2 377 7.2ð 600 6.2 470 7.2 583 7.2 I Trondhjemsfjorden fandt professor H. Mohn i.1872 i 100 til 17O favnes dyb 6,e og 6,ä G0 og længer inde i fjorden ved Ytterøen i 100 favnes dyb 6,2 O0 og i 188 favnes dyb 5,8 00. Havvandets temperatur i Trondhjemsfjorden ved Trol1a er maalt af Thomas Svendsen og meddelt af Hákonson-Hansen i hans meteorologiske iagttagelser fra Trondhjem. Luftens temperatur I—Iavvandets temperatur. Normal fra 1841—1890. 1894. 1895. Januar 8.34 3.ås —?— 2 .(; Februar 3 97 3.s0 —i— 2.9 Marts 4.3—Y 3.92 +— 1.1 April 5.91 5.24 3 B Mai 8.44 9.3å 7.7 Juni 11.å1 12.4v 11.9 Juli 15.vs 14.o3 14.o August 13.o6 12.å4 13.s September 9.åv 10.98 10.0 Oktober 7 så 8.v2 5.1 November 5.41 6.V7 O.4 December 4.s4 4.3—Z —=— 2.ä Aaret 7.82 7.9ä 4.7

Disse tal viser, at i januar, februar, marts, april og mai er hav

vandet varmere i Trondhjemsfj orden end luften. I maanederne juni, juli, august og September er forskjellen mellem havets temperatur og luftens saare ubetydelig, medens vandet i fjorden i oktober, november og december er flere grader varmere end luften. HaVvandet afgiver følgelig den allerstørste del af aaret varme til luften, og da forskjellen om vinteren kan være hele 6 til 7 grader, saa bidrager havvandet efter dette i høi grad til at dæmpe