Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAVET, FJoB1)E 0G HAVNE. 57 kommer banker paa kun 70 til 80 favnes dyb, hvilket begynder omtrent 2O kvartmi1 nordvest for Halten fyr, hvor havet paa en større Strækning har dyb fra 54 til 100 favne. Temperaturen her ude i havet er maalt paa et par steder af Atlanterhavsekspeditionen. Paa det førnævnte sted 640 0‘ n. br. og 60 42‘ ø. f. Gr. fandtes 2% 1876 disse temperaturer: Dyb i meter-. u C.0 O 11.2 93 10.9 188 8.e 283 7.5 326 7.2 Paa et andet af de førnævnte steder 640 2‘ n. hr. og 50 35‘ ø. f. Gr. fandtes 22Z8 1876: Dyb i meter. C.0 O o 12.o 20 11.1 38 11.1 -57 10.v 66 9.8 93 9.s 188 7.v 377 6.8 Ö65 3.2 649 + O.o 753 “ + 0.s 911 —?— 1.1 a Det vil heraf sees, at der paa denne Strækning om sommeren er vand af alle temperaturer fra + 1,1 C0 i dybet til 12 C0 i overfladen, og der langs bunden er temperaturer fra + 1.1 G0 og opover til 7.2 O0, som var temperaturen paa bunden paa det først- nævnte sted. De fiske, som opholder sig paa denne skraaning, kan selvfølgelig finde den temperatur, som passer sig bedst for dem, og paa en saadan bakke i havet er det lavere dyreliv repræsenteret med former, som svarer til de forskjellige dyb. Det slaar derfor neppe fei1, at der her ude i havet kan foregaa fiskerier af kveite, lange, brosme, torsk, o. S. v.; men brunen eller skraaningen, hvis be1iggenhed ovenfor er angivet, er her længer ude end de tilsvarende skraaninger paa Nordmørs og Søndmørs havstræk- n1nger. Temperaturen i Trondhjemsfjorden er maa1t af opmaalings- dampskibet „Hansteen“: