Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

56 — søm)BE TBONDHJEMS Anm. Kirken Hei-reder Aar. Domkirken Trondhjem 1719 Buvik Buvik 1 864 Stadsbygden Stadsbygden 1887 Rein sk1oster Stadsbygden 16002 Ørlandet Ørlandet 1 854 Nes B ugn 1 766 Bjugn Bjugn 1798? Aa — Aa 1 7 70 Aa Aa 1 849 Roan Roan 1 69O Non-dlys. I Trondhjem blir nordlysene først at sei september- nætterne, og de forsvinder i slutningen af april. Dette har sin grund i, at nordlysene er for svage til at overstraale de lyse sommernætter. Undtagelsesvis er nordlys seet islutningen af august. Fra 1ste september til 30te april optræder nordlysene noksaa jevnt, et nordlys hver tredie aften i gjennemsnit. . V; —:x I—IaVet, fjerde og haVne. Havets dyb og temperatur. I havet udenfor søndre Trond- hjems amt spores endnuYfo;tsågþt9ISnfiPaf-d.enjtystuing“mbx“2en eller eg, som længer syd benævnes Storeggen, men eggen er her ingen- “lEe saa brat eller udpræget som længer syd. Eggens tilstedeværelse her er paavist af den norske Atlanterhave- ekspedition paa 640 n. br. og mellem 6,5 og 5 O ø. f. Gr. P Eggen ligger langt ude, mindst 7O kvartmile vsv. for Halten fyr. Her har Atlanterhavsekspeditionen følgende maalinger: Bredde. Længde e. f. Gr. Dyb 1 meter. 640 O‘ 60 42‘ 326. 640 0‘ 60 32‘ 347 640 1‘ 60 21‘ 375 640 1‘ 60 8‘ 347 640 1‘ — 50 53‘ 649 640 2‘ 60 35‘ 911 Som man ser, falder her bunden af henimod 600 m. paa en forholdsvis kort strækning, og længer ude blir dybet endnu meget større. Indenfor denne .egghar —haymet;“forsk”elligt d bog oftest over 1OO favne:V§EÈi““ gaar der nordvestlig for roøerne, i en afstand af 10 til 15 kvartmile fra d.isse, et dybt bassin paa over 200 favne, hvilket strækker sig i nordøstlig retning. Udenfor eller nordvest1ig for dette bassin attager havets dyb igjen, saa der