Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

60 SøN1)BE VrBom)H.rEMS AMVr. Rømmenviken gaar i sydøst1ig retning ind iJøssund herred og staar ved et sund, Jøssund,“ i forbindelse med Koet, som er en inde- lukket fjord. Imellem Valsø og den halvø, hvorpaa J øssund ligger, gaar ind Valdersund med gode ankerpladse. I Bjugn gaar Valsjfforden i“sydvest1ig retning 4 km. ud i Indreleden. Bjugnjfforden gaar i vestsydvestlig retning, dannende i den ydre del grændsen mod Ør]andet. Den er 87 favne dyb og vid ved mundingen. Mellem Tarvøerne og fastlandet ligger en aaben strækning, som kaldes Tarveflorden. Grandeviken kaldes en aaben vik mellem Ørlandet og Stor- Fosen, paa sine steder op til 100 favne dyb, men grund mod Ørlandet. W Skjørnflorden gaar ud i sydvestlig retning. Inderst i Bjugn er den delt i Sm“florden og Nordflorden. Paa dens sydside kommer Trondhjemsfjorden ud i nordnordvestlig retning, medens Skjørns- fjordens fortsættelse benævnes Trondhjemsleden. Af Trondh;jemsflorden ligger den ydre del helt inden søndre Trondhjems amt; men forøvrigt falder fjordenes omgivelser helt fra Stjørdalen og indover til bunden inden nordre Trondhjems amt og lige saa den nordvestlige del af fjorden helt udover til henimod Breviklien i Stadsbygdens herred. Trondhjemsfjorden, der i nordre Trondhjems amt, altsaa udenfor dette amts grændser,i det hele har retningen mod sydvest, udvider sig til et vidt bassin nordenfor Trondhjem, fra Stjør- dalen og udover. Den bærer udenfor Strinden navn af Strinden- flordǫn, og bredden her fra Ladehammeren over til Hinderheims- bugten i nordre Trondhjems amt er omtrent 18 km. ’ Længer vest udenfor Bynesets herred benævnes fjorden Flakjjorden, og bredden her over til Stadsbygden herred er omtrent 7 km. “ Af sidefjorde støder Orkedalsjjoæ-den til fra sv. og Gulosen fra sø., og disse fjorde gaar efter sammenstødet med 5 km.s bredde i nordlig retning ud i Trondhjemsfjorden, der her ved sammen- stødet bærer navn af Korsjjorden. Her forandrer Trondhjemsfjorden retning, idet den bøier fra vestlig eller vestsydvestlig retning til nordnordvestlig retning, og samtidig aftager bredden, og den gaar mellem Stadsbygden og Rissen herred og senere mellem Bjugn og Agdenes herred ud i Trondhjemsleden, der har retning mod vsv. Længden af den egentlige Trondhjemsfjord fra Værdalsøren og til Korsfjorden udenfor Byneset er omtrent 8O km. og ifra Korsfjorden ud til Trondhjemsleden omtrent 28 km., saa længden efter dette skulde være omtrent 108 km.; men her er da ikke fjordens inderste forgrening, Beitstadfjorden i nordre Trondhjems amt, medregnet.