Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AABsTI1)EBNE 0G vEIBI.IGET. 41 mørket varer saalænge, til solen staar 6îZ20 under horiZonten, saa skulde man om natten kl. 12 i Trondhjem fra 20de mai til 23de juli kunne se at arbeide og læse uden lys inde i husene. Regner man, at det astronomiske tusmørke varer, indtil solen er 180 under horiZonten, saa skulde det være helt mørkt kl. 12 om natten i Trondhjem fra den 81te august og til 12te april. Paa lignende vis faar vi, at man i amtets nordligste del paa 640 26‘ skulde kunne se inde i husene kl. 12 om natten fra 16de mai til 27de juli og i amtets sydligste del paa 620 15‘ fra 26de mai til 17de juli. — Veirliget i søndre Trondhjems amt er i det hele bestemt ved beliggenheden paa en høi breddegrad, men der er stor forskjel i klimatisk henseende mellem de forskjellige dele af amtet, eftersom landet ligger lavt og ud mod det aabne hav, eller det er en indelukket dal eller høit tilfZjelds. Medens saaledes temperaturen paa Røros, der ligger 630 meter over havet, ikke sjelden er saa lav, at man der hamrer kviksølvet, saa hører temperaturer paa + 150 til sjeldenheder paa kyststrækningen nordenfor Kristianssund. Isothermen for 00 gaar i januar maaned gjennem de midtre dele af Fosen fogderi, og i januar er middeltemperaturen for Trond- hjem + 2.60, men i Kristiania —í— 4.4; ikke desto mindre maa vistnok klimatet i Trondhjem i januar maaned i det hele betegnes som meget surere end i Kristiania, da det blæser mere, og det snor fra fjorden. Trondhjem ligger saaledes til, at dets k1ima er mere havklima end Kristianias; de fleste nyttevækster og kjøkkenurter, som vokser paa østlandet, kommer til modenhed her; men for frugtavl er selv de 1avest liggende dele af amtet ikke særdeles skikket, om end de tidlige æbler blir modne. Imidlertid er trækfuglenes ankomst omkring Trondhjemsfjor- den ikke sildigere end ved KriStianiafjorden, Som disse tider for trækfuglenes ankomst til Inderøen viser: Træk.fuglenes ankomst til Inderøen (630 52‘) sammenlignet med ankomsten til Kristiania. Inderøen Kristiania. Stæren (sturnus vulgaris) 10de marts. 1ste april. Lærken (alauda arvensis) 20de marts 16de marts Kjeld (haematopus ostralegus) 20de marts MaaltroSten (turdus musicus) 6te april. 1Ode april. Linerle (motacilla alba) 17de april. 8de april. Heilo (charadrius apricarius) 4de mai. Stendulp (saxicola oenante) 9de mai. 21de april. Buskskvæt (saxicola rubetra) 18de mai. 10de mai. Sort fluesnapper (muscicapa atricapella) 23de mai. 7de mai. Hussvalen (hirundo rustica) 26de mai. 1Ode mai.