Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

42 ‘I1Ofl-erne m6 O E -O—ɔ Z Oþ G—Sø 0mfi3. fi9 —95 fi72—fi7 fifi7—fi9 fifi4—95 fififi-7fi fififi-95 W—9å 1as1ä-sa fi92—95 fifi5—95 I’e eI1W1C ØSt1i SØNDRE TRONDHJEMS AM’1’. 12 1.3 20 13 Cæ0 14 a0 14 10 1420 13 S0 1130 f8 C3bI) O W ce sti mJ 26 ul V—G -120 —12 — 290 — 280 — 460 080 8ä0 — 820 —1090 X.l få C—U man Sv 1—5 febr 17 fe 14 febr 14 febr 12 febr 18 febr 12 febr 9 tebr an 1—5 an 18 -lå er 1 1875 1 17 1894 ul1 1872 1889 1889 1g91 7 ju VI 1878 1893 1876 Aar og datum I1I11 3140 — 2960 —-44s0 — 14v0 — 2440 — 1940 — 2840 — 21o0 — 2O20 — 17 fi:V6S må G Sø-c 1898 1876 1 1895 1875 1895 1895 1881 l 881 c-P G om O ’æ’‘ thi-G C—S O.— åre -G O—0v ø-S. Om Vice B dT.ɔ„. gcÞ (D -*§ Gø- -’=ø- Vå- Om år S’:—ɔ G Sv 9Z‘=:.. é’§(å må ”’a §§ gå G—S g- Så g0 8—

“’b F—00§ 8‘«—*:: ei-—. g-c§ uer- feb 11 br 22dc febr 19 an Sta d temperatur. O ɔ-s Ix ians— . . . . S D Hæ kn Re o und N Trondhjem 1tte1—øen StenkJær V1IIa Prests Non-dserne gi I I I I I I I ” C§§ Cf- e 620 5 b20 14 620 84 6—:30 7‘ 630 26‘ 680 49‘ 640 1‘ 640 33‘ 640 44‘ 640 48‘ g -Ý V —Ý W G h 90 7 90 35 110 28 70 45‘ 100 22‘ 110 14‘ 110 30‘ 100 41‘ 110 7‘ 100 38‘ F 1:—Ỳ1—=Í—J 1= 1: m 111c1;c1— 649 16 11 ve S T 1o si -J—1—J—1 —=1Ý O gå x1m 12 o0 9 80 . .— .... — C. .20 g 25 juli 22 jul’ 22. jui 8. aug. 29. j i . juli 28. juli aug. 4. aug. 5. aug. §“ W k01— — .— . ...... ɔ — 0.äɔ g A Aa — A deig A A gi g gi S . . . . . . . . ’ . . . . . . ’ . . br. ø Ei hZIeSCetem“ 2vc0 2290 29.40 28.20 8o.c0 29.“10 29.V0 8o.20 2v.20 22.ä0 g l “ W S . “u.ni 894 H 26 J 9 juli 27 juni I . H 4. juni .9. juli 8.j “ . juli 25.juli 8. juli Og ’ r S tetem“ — ......... 110 §— O I lå 13J . .j. . . . .21.jan.29.j. . . . .. r. hr 6fe hr 6fe an S j r i r S I I I ordl1g bredd ‘ “ ‘ ‘ g1ængde “ ‘ ‘ ‘ Hø de O h. i Aa et temp. ’ v rmeSt “ “ Dens datum . “ “ . “ 1 Aa t temp. “ . e te ag “ Dens dat . j . . j ’ Observerede ’ P a ur “ “ Oh rv rede1 r ur “ Aar og da “ 3 1 febr 19 an