Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

40 SØNDRE TBoNnH.TEMs AMT. omtrent 2 km. til Nordset sagbrug, Som reves bort, og nedover til henimod Lerfossen. Fossen her blev tør, saa man kunde se jætte- gryder under fossen. Ved Tillergaardene har der øiensynlig gaaet mindst 4 lerfald efter de skaalformede fordybninger, som der findes iterrainet. Den nuværende kirke Staar øiensynlig i et gammelt lerfald, og Ti1lergaardene staar tildels paa egge mellem gamle lerfald. Langs Nidelven har der gaaet mange lerfald efter landets form at dømme; saaledes har mellem Sjetneeggen og Nidelven gaaet lerfald —med meget betydelige dimensioner. Ved Leren ovenfor Lerfossen paa elvens høire bred er mærke efter et lerfald i form af en gjenstaaende kulp. I Trondhjems umiddelbare nærhed har der utvilsomt gaaet flere lerfald, saaledes i 1625 og 1722. Nær Kristianstens fæstningi sydvest for denne ligger en forsænkning i terrainet, som skyldes et temmelig betydeligt lerfald. I 1625, 18de juli, blev Nidelven ved Trondhjem tilstoppet med ler og jord ved et lerfald paa Bakke1andet; man kunde gaa paa jord fra byen til Bakkelandet. 2O mennesker omkom ved dette lerfald. — I aaret 1722 indtraf efter Kraft et stærkt jordfald ved Arilds- løkken tæt ved Ilen. Gjennembrud fra et vand ved Olsviken. Øst for gaarden Olsviken i Roan skal have ligget et lidet vand, der havde afløb forbi Strømsgaardene. For ca. 15O aar siden, heder det, brød vandet ud nordenom gaarden Olsviken og rev med sig en masse jord og sand, der forhen havde hindret afløb til denne kant. Vandet tømtes al- de1es, og der risler nu kun en bæk. Beretningen om dette gjen- nembrud støtter nulevende folk til fortælling af øienvidner. Aarstiderne og veirIiget. Trondhjems amt ligger som før nævnt mellem 640 26‘ og 620 15‘ n. bredde, medens Trondhjems by regnet efter domkirken ligger paa 630 25.v‘ n. bredde. Solen staar i Trondhjem ved Sommersolhverv op kl. 2 t. 7 m. f. m. efter normaltid og gaar ned 1O t. 83 m. e. m., saa at solen er under horizonten kun 3 timer og 34 minuter, eller solen er oppe 20 timer 26 minuter. — Omvendt staar midtvinters solen først op kl. 10 t. 8“ og gaar ned kl. 2 t. 30‘, saa at solen kun er oppe 4 timer 22 minuter. Regner man, at den saakaldte borgerlige dæmring eller tus-