Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEo1.oGI. 37 ligheden den, at dæmningen brast, og derfor betegnes ulykken i nedre del af Guldalen med de ord: „Da Hagavatn gik ud.“ Der fortælles i Guldalen, at der ovenfor skredet Ved Haga dannedes en stor indsjø, der kunde roes helt op til gaarden Bunes, som ligger i Støren ikke langt fra grændsen mod Singsaas og nær Gula. Efter høiden af Bunes gaard har snevringen nedenfor Støren været fyldt til en høide af 83 m. med ler. Vandmassen i sjøen ovenfor kan antages at have udgjort 15O millioner kbm. vand. Idet dæmningen brast, maa ler og vand have væltet sig udover dalen Som et vildt hav, fornemmelig i den nærmest dæmningen lig- gende del, og den kraft, hvormed ler og vand har stormet frem, maa have været uimodstaaelig Jorden og vandet slugte alt, heder det i annalerne, og der var ikke rest igjen af bygden, men ler og aur. Det er høist sandsynligt, at Gula før skredet gik omtrent der, hvor en af HoVingaardene nu ligger, og at den, idet dæmninê gen brast, tog veien gjennem den nuværende trange GulfoS; men selve dette i det faste fjeld eroderede elveleie er sikkerligen ældre, og sandsynligt er det, at Gula først som nu har havt sit løb gjennem Gulfos, men at dette i forhistorisk tid er forlagt til strækningen forbi Hovin eller henimod bielven Gauas nuværende løb, hvor Gula gik før 1345; dette leie tilstoppedes i 1845, hvorpaa elven atter vendte tilbage til Gulfossen ved gjennembrudet. I Skálholtsannalerne heder det, at ialt 48 gaarde, hvoraf nogle var hovedbol, ødelagdes. Det heder i annalerne, at der ødelagdes nogle kirker. I hin tid var der kirker paa gaarden Fors, nu Fos, en paa Grinde og en paa Flaa-. I Aslak Bolts jordebog findes nævnt 3 gaarde af Vigleikstadha Skipreidho, om hvilke det heder: „er vt løpit“. ’ Vig1eikstads skibrede indbefattede omtrent Flaa og, siden Skjerdingstad ogsaa nævnes blandt gaardene i dette skibrede, vel ogsaa noget af det nuværende Melhus. Disse 8 gaarde er Vigleikstad og øvre Vigleikstad og Vika- stad. Disse gaardsnavne kjendes nu ikke i Flaa eller Melhus. Fald ved Rosvol(l i Børsen 1254 eller 55 samt 1821 eller 22 og 1823 eller 24. I de islandske annaler berettes om et lerfald i Orkedalen i 1254 eller 55, men der er al grund til at tro, at dette fald gik i Børsen. Om det omhandlede lerfald heder det: Svkkv niðr bøir á R(íuðsvelli i Orkadal: Der er al grund til at antage, at det lerfald, som annalerne nævner, har været hint lerfald i BørSen; thi der er ingen gaard af navnet RoSvo1d i 0rkedalen. Nær Rosvo1d præstegaard sees spor efter et meget betydeligt ældre 1erfald. Saa er her mærker efter 3 andre mindre lerfald, og to af disse er