Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

32 “ søN1)BE VrRom)HJEms AmW. De bekjendteste strandlinier i amtet er de, som liggeri Gjeitjjeldet over Ilsviken, og som man ser fra Trondhjems gader. De ligger i høider paa 178 og 161 meter, og man kan se, at den ene fortsætter sig i Blyberget ved Vullumsgaarden og i Sverresborg. Ved Botnvatn i Rissen er strandliniens høide 142 m. Paa øvre Terningen i Brandsfjordens munding er ved gaarden Kilsvik en strandlinie. Helt op til de gaarde, hvor de høieste terrasser nu ligger, og hvor strandlinier sees, har altsaa havet engang gaaet. Sjødyr, levnet i ler fra hin tid, da havet havde stor udbredelse, findes paa mange steder foruden de ovenfor nævnte; saaledes i Trondhjems umiddelbare nær- hed ved Hsviken paa Baklandet og paa Ørlandet, hvor ved Østraat er fundet skelettet af en hval, IZ4 mil fra havet og 20—3O fod over samme. Ved flere vande paa Hitteren, som nu ligger høit, f. eks. Stranda- vatn, Langvatn, Terningvatn m. fl., er der havskjæl ved bredderne. Ved flere vande i Hevne, f. eks. ved Sundevatn ca 30 m. over havet og ved bredderne af den fra vandet udrindende elv, ligger der banker af havskjæl. Hulen Mange af de ud imod kysten optrædende huler maa ansees Som et bevis paa landets stigning, idet hulerne er udarbei- dede af havet efter afløsningsflader i fjeldet eller sprækker i fjel- det paa en tid, da landet stod lavere. Fornemmelig 0sen, Stoksund og Roan, det gamle Bjørnør herred, har talrige huler, af hvilke en del skal omtales. I en steil fjeldvæg — Halvikkeipen — paa halvøen mellem Svefjord og Vingefjord i 0sen herred er en hule, circa 117 m. o. h. Fra gaarden Halvik gaar en ganske god sti et lidet stykke, saa følger ur og store stene op til hulens munding. Aabningen danner en stor, halvrund portal. Der bliver trangere indover; omtrent 250 m. fra indgangen maa man gaa bøiet; omtrent 40 m. længer ind udvider hulen sig atter endel og danner her en hal. Paa dette sted deler den sig; den ene del af hulen fortsætter omtrent 45 m. nogenlunde i samme retning som hovedhu1en, da den ender; den anden del, der er saa lav, at man maa krybe, gaar førsti omtrent nordlig retning, men Svinger snart mod vest og syd i en bue, saa at man igjen kommer til hovedhulen. Hulen ender omtrent 34O m. fra indgangen. Den er et yndet tilflugtsSted for ræve, der har talrige smuthuller der. Paa gaarden Troningen i Roan herred er en hule ca. 50 m. over havet oppe i fjeldet. Mundingen kan antages at være 15 å 20 m. høi og 8 m. bred. Den gaar paa skraa ind og ned i fjeldet i ca. 20 m.s længde og ender i en smal spalte, der gjør en bøining. Da den er trang og vandfyldt, kan man da ikke komme længer ind. Stoksund herred har flere huler. Harebakhulen i Stoksund herred ligger nær gaarden Harebak mellem Stoksund og Sydkrogø i en fjeldside, der her i en høide af ca. 3O0 m. sænker sig ned mod den lave kyst.