Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/383

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

872 SØNDRE ’1’RONDHJ’EMS .1mT. “ 0verført —-—-— 92 500.oo SindSsyge-, sygehus— og reserveStuebehand1ing, medi- kamenter og lægeløn —-—-—-—-—— 65650“oo Begrave1sesomkostninger —-—-—-—-—— 1 500.oo Erstatning for udlæg i andre fattigdistrikter til her hjemmehørende fattige —-—— A —-—-— 1O O00.oo Udgifter ved fattighueene og reservestuerne — — — 4300.oo Løn til funktionærerne —’ —“ —-—-—-—-— 12 46O.o0 Leie af kontorlokaler med belySning, brænde og ren- holdelSe samt telefon —-—-—-—-— 1 712.oo Bidrag til kong Karl Johans arbeidsstiftelse — — — 1 0O0.oo Diverse udgifter —-—-—-—— A —-—-— 378.o0 Samlet udgift — — —— 189 5O0.0o Indtægt: Sam1et indtægt — —-—— — — — 67 1OO.0o Samlet udgift — — W “ C ’ — 189 500.oo AltSaa at ud1igne som skat — — —A — 122 400.oo For aaret 1897 udlignedes ialt som skat: Til kommunenS almindelige anliggender —-—-— 525 000.oo „ folkeSkolen —-—-—-—-— — 132 6OO.0o „ fattigvæsenet —-—-—-—— — 122 400.o0 780 0O0.oo hvoraf paa faste eiendomme — — — kr. 251000.oo og paa formue og indtægt — — „ 529 O00.oo W C 780 0O0.oo KommunenS— gja=ld udgjorde i 1897 — — — — kr. 3 797 60O.00 Af 1aanet i. Trondhjems Sparebank af 2% 1861, — l stort oprindelig 4O0 OOO kr.. gjenStod ubetalt — h“ 3lj12 1896 —-—-—-—-—-—-— kr. 12O O00.oo Af laanet i Trondhjems Sparebank af 2?Z3 1873, Stort oprindelig 520 OOO kr., gjenstod uind- friet 8IZ12 1896 —-—-—-—-— — — 843 600.ou Af det i henhold til repræSentantbes1utning af 1ÖZ2 1877 og kgl. reso1ution af 2% S. a. emitte- rede laan, Stort oprindelig 2 millioner kr., hen- Stod ubetalt 3IZ12 1896 —-—-—-—- „ I 534 OOO.oo 0verføres — — — kr. 1 997 600.oo