Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/384

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDHJEM. 378 OVerført —-—— kr. 1 997 600.oo Af det i henhold til repræsentantbeslutning af 2IZu 1895 og kgl..resolution af 2IZ12 s. a. emitte- rede laan, stort —-—-—-—-—-— „ 1 800 O00.oo svares 3lZ2 0Z0 rente for 1897 med —-—— W t g kr. 3 797 6OO oo Lign in g. Aar. An1agen formue An1agen indtægt. Skatba.r indtaïgt. 1891 26 237 OOO 6 O88 7O0 3 573 290 1892 31 650 5OO 6 703 4O0 4 040 42O 1893 32 46O OOO 7 812 6OO 4 238 O40 1894 32 595 OOO 8 156 1OO 4 348 920 1895 33 735 OOO 9 O49 300 4 563 76O Aar. Antagen formue Antagen indtægt. Ska1.bar indtægt. Gjæld ved aarets udgang. 1875 26 036 OOO 6 155 12O 3 56O OOO 913 480 1885 29 188 OOO 6 455 700 3 967 63O 2 736 9ðO 1895 33 735 OOO 9 049 500 4 563 76O 3 864 800 1897 32 486 OOO 9 309 OOO 4 593 2O0 (1896) 3 725 50O Skatteprocenten stiger saaledes for den skatbare indtægt: i 1875 ca. 5 0Z0, i 1885 6.64. i 1895 8“63 og er i 189W7 steget til 10.2 0Z0. Det udlignede be]øb udgjør i ]897 780 OOO kr.,—hvoraf paa formue og indtægt 529 OOO kr. og paa fast eiendom 251 OOO kr. som ovenfor angivet Skatteligningen for Trondhjem i 1896. “ Antal skatteydere —-—-—-—-—-—-—-— 4835 Antagen formue —-—— — — kr. 32 596 OOO Antagen indtægt —-—— W u .— „ 8 998 1OO Skatbar del af indtægten —-—-—-— G — „ 4 47O 130 gSam1c1; be1øb af 11a1îg11c1x byskat: W Paa faste eiendomme — — —W —-—-—-— — kr. 234 668 Paa formue —-—-— — .. 44 Z—33O (pr. 1000 kr. 1.36.) Paa skatbar indtægt — — „ 425 284 (pr. 1OO kr. 9.41.) . — n —M Æg l Tils;amn1—en;Wc‘I,“ — .— l— kr. 704 282

WW1ǫ,1 Z l , “ 1J Trondhjems Bymark. Trondhijem;s“ Byrnark (28.s1 km.2) ud- gjør endel af Trondhjems by. Den grændser mod vest til By-