Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/382

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDH’JEM. Indtægt: Vandafgîft ɔ..ɔ.—-..—.. Indtægt af byens faste eiendomme — — — Refusion af byens udmarksfæstere for omkostninger Ved arbeide i 5te veirode —-—-— Afgift af hunde —-—-—-—-—- Afgifter af visse næringer, koncerter m. m. PolitikaSSebøder og indtægter af solgt hittegods Sk01ep01—J ge ...—........ Refusion af statskassen — —l —-—— — Refusion af haVnekassen —-—-—-— Gasværkets paaregnede overskud for brændeterminen 1896.—97 ........... Udbytte for driftsaaret 1896—97 —-—- Indtægt af brandmandskabernes arbeide Renter og tilfældige indtægter —-—-— Samlet indtægt Den samlede udgift er —-—-—-—- AlrSaa at udligne som skat —-—-— B. Folkeskolen. f Udg1Zft: Lønninger osv. — — — — — — Lys og brænde — — — — — — Inventar og apparater — — Til optagelse af mandtal — Pensioner —-—-—- Hus1eie —-—-—-— Renter og afdrag af gjæld — Tilfældige udgifter —-—-—-—-— Samlet udgift Indtægt: Samlet indtægt— — — — — — Samlet udgift — — — At udligne som skat — — — — C. F attigvæsenet. Udgíft: Understøttelse ved udsættelse, til lemmerne, husene samt til fattige i deres hjem — Overføres — O O O O O 371 kr. 36 OOO.o0 „ 59 458.0T „ 98.6T „ 4 000.00 „ 4 OO0.00 „ 5 500.0o „ 700.0o „ I I 253.33 „ 2 962.F;O „ Z—30 O0O.0o „ 15 400.00 „ 13 000.0o „ 36 627.43 kr. 219 00O.oo „ 744 000.0o kr. 525 00O.oo 131 89O.o1 kr. „ 7 600.0o „ 2 500.o0 „ 34O.o0 „ 3 900.oO „ 25 550.oo „ l 295.63 „ 2 524.36 kr. 175 600.oo kr. 43 OO0 oo „ 175 600.o0 kr. 132 600.oo fattig kr. 92 ÖO0.Oo kr. ll92 Öo0.c0