Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/374

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Der er foretaget tællinger over jiskemængden paa Trondlýems TRON’DHJEM. 363 trævarer, møbler, kurvmagerarbeide. Der afsættes videre en hel bliktøi fra Toten og Biri, karioler og Vogne fra Hamar og Trond- hjem, arbeidsvogne, høvogne, trillebører, vognhju1, videre næver, tjære, tagspaan, endelig en hel del heste. Trondhjem har i denne tid et livligere præg end Sædvanlig. Trondhjem faar Sin kjødforsyning for en stor del fra Strinden og ByneSet, derhos fra Guldalen, noget fra Orkedalen og ogsaa lidt fra Fosen, og en hel del kjød kommer fra nordre Trond- hjems amt. Sauekjød kommer fra Orkedalen helt op til Opdal, ikke lidet fra FoSen. ’ jísketorv; der er solgt følgende mængder: I 189o. I 1891. Laks, fersk (død) —-—-—— ca. 3 600 kg. 3 85O kg. „ røget —-—-—— — „ I 750 „ 2 OOO „ ’, sa1te1; ..—... „ „ —. Kveite (helleflyndre) fersk — „ 89 4OO „ 32 9OO „ „ saltet —-—-— „ 100 „ — Torsk, fersk —-—-— „ 48 400 „ 60 600 „ „ levende — — „ 7 4O0W „ 95OO „ „ saltet I — — „ 1 300 „ 25O „ I — — — „ 600 tdr. 4O tdr. „ røget —-—-— „ 100 kg. —- Hyse (ko1je) fersk —-—— „ 59 600 „ 60 7OO kg. Guldflyndre (rødspette) fersk — „ 11 4O0 „ 13 7OO „ Guldflyndre, levende —-—— „ 1 7OO „ 1 150 „ Anden flyndre, fersk — — „ 2 1O0 „ 2 20O „ „ levende — — „ 200 „ 150 „ Rør (røi) fersk —-—— „ 120 „ 70 „ -Bleke (hvitting) fersk — „ 17 9O0 „ 16 3OO „ Lange, ferSk —-—— „ 29 9O0 „ 23 600 „ Brosme, fersk — — „ 1O 30O „ 6 5OO „ Sei St lyr, fersk — „ 46 65O „ 6O 1O0 „ ., levende — „ 5O „ — „ saltet — „ 1 2OO tdr. 7OO tdr. Uer (rødfisk) — — „ 4 700 kg. 4500 kg. „ saltet — — „ 7OO tdr 5OO tdr. Sild, fersk — „ 1 2OO „ 1 7OO „ „i saltet — 225 „ 20O „ „ røget — — „ 20 kg. 2O kg. Stenbit (havkat) — ., 3 OOO „ 5 OOO Stkr Sjøørret, fersk — — „ 1 95O „ 1 50O kg. „ røget — 3O „ — Hummer — — — „ — Torsk (Skrei) — — — — „ 1O0 stkr. — Skate (rokke) — —-—— — „ — 20 kg. Samlet værdi 90 OOO kr. 9ð OOO kr.