Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/373

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SØNDRE TRON’DHJEMS AMT. Indførse1. Udførse1. Kr. Kr. M1neral1er fabrikater —-—-— 266 6OO 11 30O Meta11er raa og halvforarbeidede — 329 80O 511 70O Meta1ler 1 arbeide —-—-—-— — 934 2OO 4 900 Sk1be vogne, maskiner etc. — K —-—-— 1 O05 80O 7 100 Va1er Som ikke kunne henføres til foranst. 150 700 21 OO0 Tilsammen 17 887 500 6 434 80O Af udførslen udgjorde i 1896: Kr. Trævarer —-—-— 2 108 500 FiskeVarer —-—— 1 904 70O Andre artikler — — — 2 421 6OO Ti1sammen norske Varer 6 434 80O Fremmede varer — — 2 989 100 Ti1sammen . 9 423 90O De vigtigste indførselsartikler var i 1896: Kr. Kaffe —-—-—-—-—— 2 3 72 6OO Flesk —-—-—-— — — 1 425 50O Stenkul, cinders, cokeS — — — 1 O4O 900 Sukker — — E C — — — 685 O0O MaSkiner og maskindele — — 558 2OO Byg, uformalet — — — — 536 80O Rug —-—— — 388 5O0 Hvedemel — — — 372 1O0 Vin — — — — — 303 6OO Sirup —-—-—-—-—— 295 7O0 De vigtigste udførselsartikler udgjorde i 1896: Kr. Sa1tet sild — — — 1 172 80O TrælaSt —-—-— — 1 707 1O0 Kobber —-—-— — 492 10O Træmasse og cellu1ose — — — 391 80O Tørfisk —-—-—— — 340 3O0 Fersk fiSk —-—— — 30O 30O Svovlkis —-—-— — — — 259 6OO Skind af tamme dyr —-—-— 258 000 I Trondhjem holdes aarlig marked første torsdag efter St. Hans, og dette marked har endnu nogen betydning, er maaske for tiden det største i 1andet. Der omSættes de forskjelligste ting, vadmel, uldtøi, strie, haandk1ædetøi, matter, aaklæder, skindfælder, u1dgarn, smør, gjedost, æg, saltet sei, saltet torsk, sa]tede uer, nysild, en hel del