Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/372

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TB—0NDHJEM. 361 Afsendt til Sverige: Si1d. F1s1(. F1esk. Kaflb. Kr. Kr. Kr. Kr. 1885 — 2 787 10 860 684 1OO 328.930 1896 — 1 017 500 273 570 1 O66 800 522 570 Eksporten fra Trondhjem af svensk trælast i 1891 var ca. “53000 m.3, i 1896 80000 m.3. Udførselen af svensk træmasse var i 1895 38OO 0OO kg., i 1896 8500 000 kg. Til Sverige blev i 1896 udført 110 0O0 h]. sild, 285 O0O kg. fersk fisk. Værdien af fiskeudførselen ansloges i 189à til 2 millioner kr. Af fersk fisk udførtes ca. 420 O0O kg., deraf ca. 145 O00 kg. laks. Med jernbanen sendtes i 1896 156 vogne tørfisk, 1258 vogne si1d, 52 vogne fersk fisk. Siden eksportruten til England kom istand. har udførselen af landbrugsprodukter over Trondhjem tiltaget noget, saaledes Smør i 1896 ca. 242 000 kg. mod 54000 kg. i 1885. Den samlede udførsel af landbrugsprodukter havde i 1885 en værdi af ca. 397 00O kr., i 1896 af 473 O00 kr., Saa stigningen er ikke betydelig. — Udførselen af svovlkis udgjorde i 1896 20 O00 ton og af kobber 496 ton.“ Indførsel og udførsel fra Trondhjem i 1896: Indførse1. Kr. Levende dyr — — — 26 400 Madvarer af dyr — — 1 569 1O0 Kornvarer —-—-—— — ” 1 615 2OO Kolonialvarer —-—-—-— — 3 613 7OO Frugter, havevækSter etc. — — 354 600 Spirituosa og andre drikkevarer — 412 400 Spindestoffe —-—-—-—-—— 90 300 Garn og traad, rebslagerarbeide etc. — — 185 800 Manufakturvarer af spindestoffe — —“ — — 1 704 900 Haar, fjær, skind, ben, horn etc8 — — 488 2OO Fabrikat af haar, skind, ben, horn etc. — 119 400 Ta1g, o1ie og lignende fede stoffe — — — 659 7OO Fabrikater af talg, olie etc. —-—-— 67 7OO Traevarer, uforarbeidede eller halvforarb. — 1 895 2OO Trævarer, forarbeidede —-—-—-— 688 2OO Farvestoffe og farver —-.—-—— 61 OO0 Forskjellige andre p1antestoffe — 68 800 Papir og arbeider af papir — — — 62 900 Andre fabrikater af p1antestoffe — — 49 7OO Mineralier: raastoffe —-—-— — 1 467 2OO UdførSe1. Kr. 199 800 2 273 300 82 OO0 1 100 16 900 23 2OO 1 900 52 000 415 2OO 30 400 68 5O0 1 000 1 707 800 4O0 7OO 300 84 O00 215 30O 305 40O