Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/371

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

360 søm)BE TRONDHJEMS .—mr. sagede omvæltninger, idet W jernbanerne, de udvidede telegraffor- bindelser og dampskibsfartens udvikling bragte byens forretninger ind i et fuldstændig nyt spor. Byen med sin tidligere forholdsvis iso1erede beliggenhed og et stærkt begrændset op1and, kunde ikke drive forretningerne paa den gamle maade, men fik en konkur- rance at kjæmpe med, og det tog tid, før man kunde finde sig ti1rette. De gamle handelshuse var ikke istand til at følge medi udviklingen, og de gik derfor for en stor del under i den ind- brydende konkurrance. De gamle firmaer, som før havde forholdsvis store formuer, er nu næsten forsvundne i de sidste 30—40 aar, og der er op- staaet nye firmaer, som endnu ikke har samlet nogen større formuer. For femaarene 1891—95 viste importen en betydelig stig- ning, navnlig af kaffe, sukker, sirup, byg, amerikansk flesk, petroleum og rugmel, hvorimod rug, hVede, hvedemel og træmasse gik ned. Stigningen af kasseartikler og petroleum samt rosiner og appelsiner er vistnok for en betydelig del begrundet i de store to1dnedsættelser. Efter at den statssubvenerede eksportrute til England oprettedes i 1891, har eksport af 1andmandsprodukter, smør, hø og poteter, vist nogen Stigning; ligesaa cellulose, papir, kobber, trælast og fersk fiSk, hvorimod træmasse og fersk laks er gaaet ned. Trondhjems handelsomsætning i 1875, 1885 og 1896. Indførse1s— Udførse1s— Sam1et To1d; værdi. vær-di. omsætning. intrader. Kr. Kr. Kr. Kr. I875: 14 692 0O0 Norske varer 3 448 40O Fremmede „ 396 800 3 845 2O0 18 537 2O0 1 878 976 1885: 1O 875 100 Norske varer 4 023 900 — Fremmede „ 1 194 1O0 s 218 oÆ 16 o9s 100 1 voo 82o 1896: ]7 887 500 Norske varer 6 434 800 Fremmede „ 2 976 90O 9 411 700 27 2l99 2O0 1 845 33O Folkemængden var i de nævnte aar henholdsvis 22 500, 24 OO0 og 33 056 indbyggere. Hvorledes omsætningen paa Sverige er tiltaget, viser disse tal: Ankommet trælast fra Sverige:“ a K Værdi. Kr. 1885 — — 1 155 600 1896 — — 1 872 800