Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/350

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TBom)HJEM. 339 Toldkasserer Sehult’s testamente til oprettelse af » Trondhjem musikalske lyeeumc. Testamentet er af 9de juli 1864, konfirmeret 31te mai 1870. Stiftelsens beholdning udgjorde i 1865 1080 spd.; i 1874 1823 spd. og ved udgangen af 1888 13 613 kr. Midlerne tilligemed et musikbibliothek, som henstaar i Vor Fr11e kirke, er bestemt til et byggefond for en anstalt til dyrkelse af tonekunsten i Trondhjem og omegn. Jomfru To-ine Ems’s legat til Hilmar Meinckes og hustrues minde. Jomfru Trine Ems, død 19de august 1870, testamenterede sin formue til et legat for børn og børnebøm efter en del af H. Meinckes og huStrus slægtninge og efter disses død til fordel for trængende kvinder. Ved boets afslutning 3Ote september 1871 udgjorde legatets beholdne kapital 15 461 spd. “ Legatets beholdning var i 1895 kr. 71 958.äo. ‘Sødskendene LorentZens Iegat er stiftet af Martha Plade Lo- rentZen og hendes broder kaptein Hans Bentson LorentZen ved testamente af 14de november 1865 med 2 codioiller af 1ste mai 1871 og 9de mai 1874. Dets faste kapital udgjorde i 1887 68 449 kr. Hans Wingaard Finnes legater. Hans wingaard Finne dis- ponerede ved testamente af 18de marts 1868 og senere „Efter- skrift“ til dette af 25de februar 1874 over sin formue, dels til fordel for slægtninger, dels til visse offentlige stiftelser i Trondhjem. Ved boets opgjør 11te december 1875 var beholdningen 189 250 kr. Legaterne er endnu ei indtraadt i den af testator bestemte virksomhed. Legatets beholdning var i 1895 kr. 238 150.82. Legatet til Thomas Angells minde. Legatet til Thomas Angells minde er oprettet 19de Septbr. 1867, paa hundredaarsdagen efter Thomas Angells død, ved private sammenskud af 1000 spd., der ifølge fundats af 27de juli 1868 saavidt muligt skulde søges forøget. Legatets formaal er at skaffe konfirmerede forladte pigebørn et midlertidigt hjem. “ Legatet eiede i 1888 5776 kr. Gregus .]acobsens testamente. Handelsmand Gregus Jacobsen, død den 5te novbr.1875, efterlod den væsentligste del af sin for- mue til to i hans testamente nævnte stiftelser. Legatet for ungdommen 95 070 kr. og legatet for gamle sjømænd 39 735 kr. Legaterne skal efter testators bestemmelse fordobles. Legatet for ungdommen havde i 1895 en beholdning af 198 037 kr., legatet for gamle sjømænd kr 80 932.23. Madam Grønbe(?hs testamente. Mette —Marie Grønbech har testamenteret sin efterladte formue til et legat til understøttelse for trængende enker af skippere og haandværkere.