Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/334

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

‘rBoN1)HJEH. 323 gaarden. Hun slog sin konkurrent grundig, og stiftsgaarden er vistnok fremdeles landets største træbygning. For at den skulde blive rigtig stor at se til, er der mellem loftet i 1ste etage og gulvet i 2den etage et tomt rum næsten af mandshøide. Ved fru Schøllers død i 1786 tilfa.ldt stiftSgaarden hendes eneste arving, dattersønnen Stie Sohøller von Krogh. Hornemannsgaarden ligger paa torvet mellem Kongens gade og Præsidentveiten; her er politikammeret og kontor for borgermester, magistrat og andre kommunale funktionærer samtbythingets retslokale. B22spegaarden, bolig for bispen i Trondhjems stift, 1iggeri BiSpegaden 9 og er en enetages grundmuret bygning, opført i mid- ten af dette aarhundrede. Sta)tsarkivbygningen i Bispegaden er grundmuret, i to etager og er tækket med skifersten. Den blev færdig i 1866 og udgjør med tomten 513 m.2. Norges banks bygning ligger paa hjørnet af Kongens gade og Kjøbmandsgade.n. Her var indtil aaret 1897 l1ovedsædet for Norges bank, hvilket imidlertid ved storthingsbeslutning af 1896 flyttedes til Kristiania. Norges bankS bygning er en murbygning, opført i 1830. Trondhjems sparebank, oprettet 1823, ligger i Kongens gade mellem Apothekerveiten og Søndre gade. Det er en vakker byg- ning, opført af sandsten fra Hovin i 188O. I sparebanken har for tiden Trondhjems kunstforening og flskerimuSæet sine lokaler. Børsen med p()stkontoret og telegra“fkontoret ligger paa hjørnet af Kongensgade og Nordregade; det er en stor murgaard. Trondhjems (l‘T’bBí(Z6Iff()T6I2iRg8 bygning paa hjørnet af Kongens- gade og Prinsensgade har byens største festivitetslokale med plads for ca. 12OO perSoner. Arbeiderforeningen er Stifteti185(). Trondhjems stra“Z‘feanstalt ligger iKongensgade ved hjørnet af Griffenfeldts gade og er nu den eneste Strafanstalt for hele det vesten— og nordenfjeldske Norge (Stavanger, Bergen, Bergen- hus, Romsdal, Trondhjem, Nordlands, Tromsø og Finmarkens lag- sogne). Denne strafansta1t er det gamle tugthus. Der oprettedes først „et tugt— og verkhus“ ved fundats af 3die februar 1639 og aabent brev af 18de november 1679. Dette brændte i 1689 og befaledes indrettet paany ved reskript af 5te februar 1732. Ved reskript af 1ste juni 1770 fik tugthuset en ny bygning paa det angellske legats bekostning. Tidligere var der ogsaa i Trondhjem et slaveri, forenet med byens vagt under bestyrelse af Trondhjems kommandantskab med et lokale ved hovedvagten og et ved Skandsen. Dette slaveri er ophævet. v I Trondhjem er der for tiden et midlertidigt kriminalasyl. Trondlgems distrikts.fængsel (raadstuen) ligger i Munkegaden og distriktsfængslet for søndre Tron(lhjems amt i Klostergaden, tvangs- arbei(lsanstalten i Vallabakken 30.