Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

324 søm)BE TB.0ND1—IJ’EMS Au-r. Skolen Kathedralskolen eller latinskolen paa hjørnet af Munke- gaden og Er1ing Skakkes gade er en murbygning opført af angel1ske 1egatpenge i 1787. De trønderske skolemænd fører skolens historie tilbage til 1217, idet det heder i sagaen om Haakon Haakonssøn, at han blev hentet fra skolen ved Kristkirken, da han blev taget til konge i 1217. Maaske er skolen oprettet omtrent samtidig med domkapitlet 1152. I 1708 laa skolen paa øvre Ka1vskindet ved Wai- senhuset og den forrige bispegaard, indtil skolen blev bygget, hvor den nu 1igger, som nævnt, i 1787. Over indgangen staar Monumentum pietatis Thomae Angeli. Skolen er nu midde1skole, latin— og realgymnasium. Den har et bibliothek paa ca. 4000. bind og dens kapital- formue er ca. 250,000 kr., deraf legatformue ca. 67000 kr. I 1896 havde den 224 elever: 18 i latingymnasiet, 45 i realgym- nasiet og 161 i middelskolen. Kathedralskolen har en rektor, 4 overlærere, 5 adjunkter og 5 k1asselærere. Skolen har et legat, »Peter Olivarius Eggens legat« af 1873, stort 96O0 kr. Renterne tillægges kapitalen, indtil denne har naaet 12 0O0 kr.; der uddeles 8O0 kr. til en flittig student, som ved universitetet “forbereder sig til theologisk eksamen Latinskolens forberedelsesklasser i Dronningens gade har 3 smaaklasser. Den borgerlige realskole er oprettet 1783 og bestaar af en gutteskole — i en træbygning paa hjørnet af Dronningensgade og Søndregade med 9 klasSer, smaaskole, middelskole med engelsk- linje og latin1inje —— og en pigeskole —i en murbygning, opført i 1861, paa det andet hjørne af de nævnte gader, med 10—aarigt kursus, som afsluttes med middelskoleeksamen. — Den havde i 1896 466 elever, gutter og piger. Realskolen har solgt sine bygninger til kunstindustrimusæet og skal bygge nær Frue kirke. Trondhjems private middelskolekursus har 1aarigt kursus for ældre elever, 2—3aarigt kursus for yngre elever og et handels- kursus. Den tekniske læreanstalt i Trondhjem paa hjørnet af Er1ing Skakkes gade og Vor Frue gade, har til øiemed at meddele the- oretisk tekniske kundskaber, enten i systematisk ordnede kurser (faste elever) eller kun i enkelte fag (hospiterende elever). Læreanstalten har fagafdelinger for arkitektur, for ingeniør- væsen, for maskinvæSen og for kemi, beregnet paa 4 aar. Skolen, der er oprettet ved kgl. reso1ution af 4de juli l870, begyndte sin virksomhed den 1ste november 1870 i den gamle Dessengaard ved Bybroen. Skolen har i aarligt bidrag af statskassen 41 70O kr., og af Thomas Angells Stiftelse fik den et bidrag, indtil 1885 stort 11 20O kr., men som fra 1885 af formindskeS med IZ20 aarlig indtil 1904. Det øvrige udredes af Trondhjems kommune. Læreanstalten eier to legater, tilsammen paa 2O 277 kr.