Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

322 SØNDRE TBoN1)HJEms Anm. Eystein Magnussøn opførte her en stavvirke, Nikolauskirken, og i Haakon Haakonssøns tid byggedes her et kapel og en træhal. Kongsgaarden gik maaske tilgrunde i“branden 5te mai 1531. . Byens brandstation og raadhuset ligger paa hjørnet af Kongens- gade og Kjøbmandsgaden i samme murbygningi Det ældre raad- hus blev opført i 1702—1706; det brændte i 1708 og blev saa bygget op igjen. Ved gravninger her i 1885 og 1888 fandt man grundmure, trap- per, sokler og gravkamre, sandsynligvis fra Olafs kirke, opført af Magnus den gode (1035—-1047). StaZftsgaarden, egentlig Stiftsoverretsgaarden, paa hjørnet af Munkegaden og Dronningensgade, angives at være-den største træ- bygning i landet med 47 værelser i hovedbygningen og Sidebyg- ningen og desuden forskjellige andre rum og afdelinger, saa at der ialt er 69 forskjellige værelser og afdelinger. Der er ialt 102 num- mere af gange, trappeopgange, sale, mindre værelser, kjøkkener, kjæl- dere, lofter og udvendige bekvemmeligheder. Den er nu bolig for stift- amtmanden, og søndre Trondhjems amtsformandskab holder nu der sine møder. Den har været lokale for Stiftsoverretten og har været beboet af kommandanterne. Det nordenfjeldske kunstinduStrimu- seum har sine samlinger i stiftsgaarden. Bygningen er nu noget over 100 aar gammel, da den er opført mellem 1780 og 1790 af enken efter kammerherre Stie Tønsberg SChøller. Stiftsgaarden blev Statens eiendom i slutten af forrige aarhundrede. Om de tre store træbygninger Hornemannsgaarden, Stifts- gaarden og klubselskabet „Harmoniens““ bygning fortæller sagneti Trondhjem, at de er bygget af tre søStre, hvoraf den ene vilde bygge større end den anden. Dette er imidlertid ikke rigtigt. Æ1dst af disse bygninger er HornemannSgaarden; den blev i 1760—aarene af eieren, juStitsraad Hornemann, udvidet med fløien mod torvet. Harmonien, bygget ca. 1770, opførtes af lagmand Hans Ulrich MølmaT2n, der eiede Arildsløkken, begge Rotvoldgaardene, Gjølme i Orkedalen og Mostadmarkens jernværk. Hans hustru, Gudlov Hveding, fik Mølmann til at opføre Harmonien. Over Porten paa Harmonien sees endnu Mølmanns, hans huStrus og deres eneste datters initia1er: S. A. H. U. M. O. M. Anne G. H. 1770. Mølmanns Svigersøn, general, grev O. I. W. Schmettow, ar- vede gaarden, som ved hans død i 1821 gik over til hans sviger- søn, hofraad Hans Oollin. I 1825 blev den kjøbt af klubselskabet Harmonien, og siden har gaarden antaget klubbens navn. Fru ()ecil-ie Christine Schøller, der havde titel af geheimeraad- inde — den høieste titel nogen dame i Trondhjem har havt —, gift med kammerherre Stie Tønsberg Schøller, vilde ikke blive overgaaet af fru Mølmann, og byggede derfor i 1770—aarene stifts- -RR*&ï “