Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

306 1 SØNDRE TRONDHJEMS Anm. Ved en række boringer er det paavist, at der er noksaa blødt ler paa Baklandshøiden og ved difterilazarettet. Borhul ved Rørosbanens station midt for det øvre udras: 4.äo m. løs, grov sand, 20.o0 „ fast, fin, næsten ren sand, 8.0o 16.2ð „ fast, grov, ren sand, „ lerholdig, fin sand med nogle grove lag imellem, 8.6ä „ nogenlunde fast, stærk lerho1dig, fin sand, 28.sä .,y løs, stærk lerho1dig, fin sand med nogle grovere lag imellem. 86.2ä m. Boringerne afS1uttedes, uden at der naaedes fast fje1d. Det viser sig her af disse boringer, at de løse afleininger under Trondhjem tildels er af betydelig mægtighed, og at blød ler forekommer flere steder. Ved bakken mellem teglværket og Sindsaker: 1.oo m. sandjord, 2.oo;, faSt, sandholdig ler, 8.36 W fast ler, 0.ä0 „ grovt grus, 13.så 10.oa 0.7Ö 5.33 „ lidt blød, sandholdig ler, „ blød, noget sandholdig ler, „ næsten ren, grov sand, „ lerholdig, fin sand, haard, grov, lerholdig sand. 42.82 1—oo „ m., fjeldet naaet. Det 13.så meter mægtige lag var ikke blødere, end at2 mand havde nok med at trykke boret ned omtrent 1 meter ad gangen. I det 1O.os meter mægtige lag kunde en mand med lethed trykke boret ned 1.ä meter ad gangen. I 38 meters dyb traf man en stærk vandaare. W Borhul i øverste ende af Skandsegaden: 0.5‘) m. muldjord, 1.2ð „ grov sand, 18.86 „ temmelig blød ler, 11.76 „ meget blød ler. 32.37 1Ii., her naaedes fje1det. Det 18.s6 meter mægtige lag var saa blødt, at en mand med lethed kunde trykke boret ned hele rørlængden. I det 11.v6 meter mægtige lag sank boret ved sin egen vægt. NidelVen kommer ind i Trondhjem fra Strinden herred med nordnordvestlig retning og danner paa en Strækning af 1100 m. grændSen mellem Strinden herred og Trondhjem, gaar derpaa med