Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/307

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

296 søm)BE ‘rBom)HJm1‘r Anm. Paa hjørnet af Munkegaden og Kongensgade ligger Horne- mannsgaarden, og ligeoverfor paa hjørnet af Munkegaden og torvet klubse1skabet „Harmoniens“ bygning Harmonien. Længer nordlig paa hjørnet af Dronningensgade og Munke- gaden ligger St1Zftsgaarden, en stor træbygning Geologen Leopol(l v. BuCh skriver om Munkegaden i 1807: „Det er en pragtfuld gade denne Munkegade, og faa byer kan i virkeligheden opvise magen. Den løber bred gjennem hele byen til f jordbredden med store bygninger paa begge sider. Over den blanke,. klare fjord hæver sig i baggrunden i vakkert perspektiv den herlige ø Munkholmen med kastellet, og langt borte over vandet afs1utter sne- fZjelde udsigten. Det er umuligt at tænke sig noget vakrere. Man- vilde ikke tro en tegning, om den indskrænkede sig til at fremstille naturen, men denne vilde heller ikke gjengive den evige forandring i belysningen paa værkerne og taarnene paa øen, og de forsvin- dende blaa, ætheriske fjelde, paa hvis toppe sneen skinner.“ Vestligt for Munkegaden med nordlig retning følger Prinsens- gade, 730 m. lang, fra Gartnergaden nordover. „ Paa hjørnet af Prinsensgade og Er1ing Skakkes gade ligger teatret. Vestlig for Prinsensgade igjen med nordlig retning mod fjor- den, mellem Kongensgade og denne, følger fra øst mod vest St. Olafs gade, Tordenskjoldsgade, Hospitalsgaden Baller-igaden og Voldgaden, hvilken sidste gaar ud mod Skandsen station, hvor rester af de gamle befæstninger over Nidareid ligger. I nogenlunde ret Vinkel med de her nævnte gader, der har nordlig retning, gaar følgende gader med vest-østlig eller oftest vestnordvestlig retning: Fra Skandsen station gaar østlig Sandgaden langs med“vestɔ-e Kanalhavn, i begyndelsen smal, fra Hospitalsgaden med større bredde. Den er 75O m. lang, hvoraf 250 m. er brolagt. Imellem vestre Kanalhavn og Sandgaden ligger nogle boder. Fra Strandgaden i fortsættelse af St. Olafs gade fører St. Olafs bro over til Rørosbanens stationstomt. Østenfor Sandgaden gaar þÏjordgaden fra Ravnk1oa til Bratøren, parallelt med østre Kanalhavn og med 30—4O boder mellem havnen og gaden. Den er 590 m. lang. Sydligere parallelt med Fjordgaden gaar Stran(lgaden, 600 m. lang, i 1897 omdøbt til Olaf Tryggvessøns gade. I dens fort- sættelse mod sydøst fører Bakke bro over til Baklandet. Syd- ligere følger Thomas Angells gade, 36O m. lang, fra Munkegaden til Lilletorvet. Parallelt med Sandgaden fra Voldgaden gaar Hospitalsløkkerne, 35O m. lang. 1 I deres fortsættelse følger med større bredde Dronningens gade, 910 m. lang, fra Hospitalsgaden til Kjøbmandsgaden, og optil 20 m. bred. I Dronningensgade, mellem Prinsensgade og Munkegaden, ligger »Den borgerlige for-eningcs sparebank.