Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/308

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’1’RONDHJEM. 297 Parallelt med Dronningensgade, sydligere, gaar Kongensgade, 120O m. lang, hvis vestlige del tidligere kaldtes Geilan. Paa syd- siden af KongenSgade ligger paa hjørnet af Voldgaden hovedvagten og det tidligere slaveri, nu kriminalasyl, videre sygehuset, Angell- staerne og jattighuset, sindssygeasylet og sti-aj’anstalten, alle efter hverandre fra Voldgaden henimod G—riffen.feldtsgaden. Paa nord- siden paa hjørnet af HospitalSgaden ligger Ho.spitalskirken, paa hjørnet af Kongensgade og torvet ligger den kommunale administra- tionsbygning, Hornemannsgaarden, Som før omtalt, og østenfor denne Vor Frue kirke Saa følger Tordenskjolds par-k, et parkanlæg med Bissens lille broncestatue af Tordenskjold imellem Vor Frue kirke og Norges bank. Atter parallelt med Kongensgade, fra Voldgaden til Kjøbmands- gaden. følger Erling Skakkes gade, 1160 m. lang, hvoraf 560 m. bro- lagt. Paa hjørnet af Kalvskindsgaden ligger her Carl Johans arbeids- hus og paa hjørnet af de samme gader Videnskabsselskabets bygningen I Sverresgade, nordlig for Erling Skakkes gade, ligger lVissens arbeidshus og paa hjørnet af Erling Skakkes gade og Vor Frue gade den tekniske l(ereanstalt. Strækningen mellem Erling Skakkes gade i nord og Prinsens- gade i øst og nedover mod elven benævnes Kalvskindet. Her gaar fra vestligt i Erling Skakkes gade Elvegaden mod sydøst parallelt med Nide1ven i en længde af 450 m.; den fortsætter i retning mod øst i Bispegaden 600 m. lang; nordlig for Bispegaden fører fra Kjøbmandsgaden Bybroen over til Baklandet. I Bispegaden ligger paa hjørnet af Sverresgade folkeskolen, Kalvskindets skole, og østlig for denne døvstummeinstitutet; længere øst følger paa hjørnet af Kongsgaardgaden stej’tsarkivet og paa hjør- net af Bispegaden og 1St, Jørgensveiten Thomas Angells hus. 50 m. Sydlig for Bispegaden ligger Trondh;jems domkirke. Paa Kalvskindet er der flere nordgaaende gader, Gri;Z‘fenfeldts- gade, Kalvskindsgaden og Sverresgade. I Sverresgade ligger byens gasværk. Sydlig for Bispegaden gaar i øst-vestlig retning Gartnergaden; her er jurylokalet. P Østligt for denne gade følger Kongsgaardens eksercerplads og øst1igt for denne igjen ligger Kongsgaarden, sydvestligt for do1n- kirken. Ved elven sydligt og sydøstligt for Kongsgaarden ligger marineetablissementet. “ Paa Nidareid ligger I lens kirke paa Ilevolden, og vestligt for denne passerer banen fra Røros eidet i en tunnel og gaar nær de gamle skandser til Skandsen station. Anlægget af parken paa Ilevolden, der i tidligere dage var en sandslette, som benyttedes dels som eksercerplads for borger- væbningen, dels som hesteplads ved sommermarkedet, skyldes brændevinssamlaget. Her er nu fra 1891 et anlæg med træplant- ninger og fontæne.