Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/272

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ɔ H1ST0B1E. 261 Tienden indførtes først i Norge af Sigurd Jorsab’ar efter en ed, som han havde aflagti Jerusalem, da han modtog en spaan af det hellige kors. og Nidaros biskop, Simon, var ham behjælpelig med at faa den indført. N “ Med Eysteins død 1122 og Sigurds død 1130 ophørte Nidaros at være kongernes stadigste opholdssted. Under borgerkrigene var Nidaros med Trøndelagen den sta- dige tumleplads for konger og kongsemner. Overfald og kampe tillandS og tilsjøs afløser hverandre. Enkelte begivenheder i Trondhjem og Omegn fra denne tid skal nævnes i det følgende. Sigurds Søn, Magnus blinde, sendtes, da Harald Gille havde lemlæStet ham, til klostret paa Munkholmen, hvorfra Sigurd Slembe- degn tog ham ud og slæbte ham med Sig, indtil han fandt“døden ved Holmengraa 1139. Sigurd, kaldet Mund, Harald Gilles Søn, var opdragen hos Gyrd Baardsen;, kaldet Saade-Gyrd for de mange agre, han eiede; Gyrd boede efter Krajt paa Austraat; hjemmelen herfor er vel tvilsom. Erling Skakkes søn med Sigurd Jorsalfars datter Kristina, Magnus Erlingssøn, var tagen til konge i Bergen, og blev, da Erling Skakke kom til Trondhjem med sin hær, ogsaa hyldet til konge paa Ørething. ““ Erkebispestolen i Nidaros blev oprettet i 1152, i den tid da Harald Gilles sønner ‘S’igurd, Inge og Eystein var konger; den norske kirke blev da en selvstændig kirkeprovins. Vistnok havde Norge faaet sin kristendom fra England, men den norske kirke hørte, ialfald i en del aar, under Hamburg-Bremens diocese; 1104 fik Norge, Sverige og Danmark en fælles erkebiskop i Lund. Biskoperne, der først havde været hirdbiskoper, havde dog tid- ligere faaet en bestemt virkekreds, og Nidaros bispedømme om- fattede Frostathingslagen; det strakte sig fra Søndmør og nord- over, saalangt nordmænd boede. Herjedalen, men ikke Jemte1and, hørte under Nidaros bispedømme. For at oprette det nye erkesæde kom til Norge i 11—52 eng- Iænderen Nicolaus Brekespere, kardina1biskop af Albano, senere pave under navn af Hadrian IV. Norge blev da en selvstændig provins af den romerske kirke. Erkesædet i Nidaros havde 10 underordnede biskoper, 4 i Norge og 6 paa Is1and, Grønland og i skat1andene. Der oprettedes kapitler, og disses medlemmer (oanonici, kan- niker, korbrødre) skulde udgjøre biskopens raad, og naar ledighed indtraadte, vælge hans eftermand. Til erkebiskop valgte kardina1en biskopen i Stavanger Jon Birgerssøn, hvem han beklædte med det fra Rom medbragte pal1ium. T Erkebiskop Eyslein, søn af Erlend Himalde fra Rosvold i Værdalen, har fremfor nogen anden biskop knyttet sit navn til