Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/271

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

260 søNI)BE TRONDHJEMS Anm. hans fortjenester agtes i him1en, siden han saaledes forherliges paa jorden. Han herskede i tolv aar. Hans festdag holdes den 29de juli og feires baade af nordmænd, sviar, gauter, samlændinger, daner og slaver som en staaende fest.“ i Under Magnus den gode byggedes i Trondhjem en ny kongs- gaard og, som omtalt, Olafski1ken der, hvor raadstuen nu er, og did flyttedes Olafsskrinet. En stenhal, som Magnus paabegyndte omtrent paa Løve- apothekets eller børsens tomt, blev fuldført som Gregoriuskirke af Harald Haardraade. Ogsaa Harald Haardraade byggede en kongsgaard, som antages at have ligget ovenfor den nuværende „Bybro“ paa marineverftets og domkirkegaardens grund; i denne kongsgaard blev Einar Tam- barskjælver og hans søn“Eindride dræbt. t Mariakirken, der blev bygget paa denne tid, rimeligvis straks i nordøst for den nuværende domkirke, var et stærkt bygget tempel, som det var vanskeligt at bryde ned, da erkebiskop Eistein rev det. I levningerne af Mariakirkens grundmure har man stødt paa et af grøtsten og stenheller dannet lidet kammer, som antages at have været en brønd. Olafs skrin flyttedes til denne Mariakirke, og man har derfor ment ogsaa her at have havt en Olafs kilde eller brønd, som før berørt. l ’ Harald Haardraade blev begraven i Mariakirken, som han havde bygget. ’ En fast —bispestol i Nidaros oprettedes af Olaf Kyrre, og han lod bygge en biskopskirke lige ved Mariakirken; denne laa der, hvor den indre del af koret (østre skib) i domkirken med side- mure nu er, der hvor pi1lerne nu staar; den hed ()la“f Kyrres kristkirke. Kirken, der dels er kaldt Trinitatiskirken, dels Krist- kirken, dels den hellige Olafs kirke, var en stenkirke. H Olaf Kyrre oprettede i Nidaros gi1der med et stort gilde- hus, og den store gildeklokke i Trondhjem, „byens pryd“, ringte til gilde. Korsgildet eller storgildet opførte sine gi1dehuse nede paa øren og byggede sin særskilte Margrethekirke af sten, formodentlig i Karl J ohansgade eller ved Gaubækveiten.“ I kong Eystein Magnussøns tid gav jemterne sig under den norske konge, og J emteland og det trondhjemske hørte efter den tid sammen i aar. Paa Agde*nes’ byggede Eystein en kirke med en skandse og en havn, hvor der før havde været et øde sted. I kongsgaarden i Nidaros opførte han Nikolaskirken, antagelig nær Vor Frue kirkegaards grændse mod Marinen. O Ypperlig tømrede, store nøster af bedste virke opførte han Nidaros, sandsynligvis ’mellem Marinen og Bybroen. Fjeldstuer for de reisende lod han bygge paa Dovrefjeld og sørgede for ind- tægter til vedligeholdelse.