Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/251

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

24O SøN1)BE TRONDHJEMS AmT. 1893. 1s94. Lønninger til lærere og lærerinder kr. 79 805 8(j 219 KostholdsgodtgjørelSe —-—-— 37 724 39 958 Indkjøb af lærerjord —-—-—— 1 106 1 895 Til skolehuse — — — — 41206 44 796 Leie af 1okaler —-—— — 9 326 1O I30 Læremidler og inventa1— — — 8249 8 362 Pensioner —-—-—— — 29O 390 Iøvrigt —-—-—-—-—-— 8 936 10 692 Tilsammen kr. 186 642 202—442 189:3. 1894. Kredsenes bidrag til skolehuse — — kr. 441 438 Til leie af lokale —-—-—-—— 377 245 Iøvrigt —-—-—-—-—-— 10 756 3 917 Naturalydelser — — —-—— — 7 582 Ialt kr. 198216 214 624 I 1892 udgjorde disse udgifter —-—— kr. 187 909 I 1891 — „ — — — — 135 173 I 1890 — „ — —-—— — 128 578 Af uddrag af amtskassernes regnskab vedkommende skole Væsenet 1893 og 1894 hidSættes: Udgig’ter til det alm. skolevæsen 1s93. 1894. AlderStillæg til lærere —-—— kr. 24 084 22 975 Amtsskolestyret —-—-—— — 690 85O Til opførelSe af skolehuse m. m. — 22 188 21 652 Bidrag til undervisningSmidler — — 5 126 5 192 -— — uformuende herreder — 480 105 — — fortsættelsesSkoler — — 961 1 888 — — arbeidSskoler — — — — 659 421 Iøvrigt —-—-—-—-— — 380 885 Tilsammen kr. 54 568 58 418 He1—af er statsbidrag —-—— — 37 862 39 755 Udga)‘’ter til skolevæsenet iøvrigt 189:3 1894. Amtsskoler —-—-—-—— kr. 9 137 8 808 Private skoler med lignende formaal — — — Stipendier —-—-—-—-— — 68O Aftenskoler —-—-—-—— — 595 Tilsammen kr. 9 732 9 483 Heraf er bidrag af statsmidler til “ amtsskoler —-—-—— — 6 27O 6 810 Stipendier til trængende elever ved amts— og folkehøiskole — — — — 900 — 9O0