Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/250

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KoMmUNAL I—IUSHOLDNING. 23() Strinden og Selbu fogder-i.

   må î:Iïé:.:§§’ 811;t1;—ɔ-1—

v S a ly ere“ tilsammen tilsammen n tægt’ Børseskogn —-—— 367 1 001 490 128 785 8O 385 BørSen —-—-—-— 622 1 532 900 235 487 150 287 Buviken C — — 254 785 740 138 870 105 56O Byneset —-—— 564 1 351 6O0 246 2l0 117 205 Leinstranden — — — 421 1 26O 320 175 840 125 340 Strinden —-—— 1 507 4 71—5 950 1 011 875 448 425 Malvik C — —-—— 753 1 398 200 470 985 l74 9l0 K læbu og Tiller — — 483 1 085 000 257 440 154 010 Selbu — — — Z;W— — g 1 223 2 814 950 570 975 167 315 Strinden og Selbu l fogderi —-—-— 6 194 15 896 150 3 236 367 1 523 487h Søndre Trondhj ems l amt —-—-—-— 26 780 51 002 731 11 001 207 4 962 702 Skolevæsenet Amtets landdistrikt var i 1893 delt i 352 skolekredse med ialt 15 86O undervisningsberettigede børn, hvoraf 14354 eller mere end 9O 0Z’0 undervistes i fast skole. I omgangsskoler undervistes kun i 5 herreder i Fosen og i 2 i Guldalens fogderi, tilsammen 1506 børn. I 1894 var skolekredsenes antal 346, de undervisningsberet- tigede børn 15 555, af hvilke kun 220 undervistes i omgangsskoler. Antallet af alle undervisningsberettigede sko1esøgende børns lovbefalede skoledage blir i 1893 i middelta1 64 dage paa hvert barn. Gjennemsnitlig har forsømmelserne, om de officiel1e tal er rigtige, været 4.vs dag for hvert barn eller idethele omtrent 7 0,i‘0. I Fosen var forsømme1sen gjennemsnitlig 9 % og gik i Aa- fjorden lige op til 13 0Z0, medens det i Roan ikke var mere end 3. I Orkedalen var forsømmelserne gjennemsnitlig næsten 8 0,ï““0, hvoraf flest i 0pdal. I Guldalen forsømte blot 4.v 0Z0 — i Budalen ikke 1 (0.v) % og i Støren ikke fuldt 3 %. I Strinden og Selbu omtrent 7 0,Z0. Lange afstande, veir og veienes tilstand og farbarhed kan selvsagt være aarsager til forsømmelse ligesaa godt som børnenes ulyst og forældrenes ligegyldighed, og saa kommer Sygdom til. I fo1keskolens tjeneste var der i 1893 218 lærere og 57 lærerinder mod 1894 2]4 lærere og 66 lærerinder med 9098 lov- befalede skoleuger i 1893 og 8974 uger i 1894, respektive 87 og 85 frivillige skoleuger. Af nye Sko1ehuse var i 1893 færdigbyggede 5 og under bygning 52. HerredSkaSsernes og kredsenes udgifter til folkeskolen i am- let var i 1893 og 1894: . O