Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/242

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 231 Meldalen gaar ogsaa bipostrute over til Rendalen og Surendalen. Fra Røros er postrute østoVer til Brekkebygden og over Malmagen til Funäsdalen i Sverige. Trondhjem har sin postrute til Sverige med jernbanen over Meraker og Storlien. Fra Trondhjem som udgangspunkt har sjødistriktet Fosen sine postruter mellem øerne og alle sine 52 postanstalter, hvoraf Frøien herred alene har 8. Fra Hommelviken gaar postruten til Strinden og Selbu, og fra Selbu gaar den videre op gjennem dalen til Tydalen, forbi Tydalens kirke saalangt Som til Aas og Østby. Mellem nabosognene Tydal og Brekkebygden eller Røros er ingen postrute endnu. Telegraf. Telegra“fledning sydj3—a til Trondhjem. Rigstelegrafens hovedlinie sydfra til Trondhjem aabnedes 30. Septbr. 1858. Linien gaar over Dovre, følger omtrent landeVeien, med 3 traade gjennem Opdal, Rennebu, Soknedalen, Støren, Horg, Flaa, Melhus, Lein- stranden og Strinden til Trondhjem. Længden fra Domaas til Trondhjem er 194.69o ki1ometer, traadenes længde 743.ävo km.; mellem forgreningsstationen ved Klætbroen og Trondhjem er 4 dob- belte telefonledninger. Telegrajledning langs Rørosbanen følger med 2 traade jernbane- linien gjennem Røros, Aalen, Holtaalen, Singsaas, Støren, Horg, Flaa, Melhus, Leinstranden, Klæbu og Strinden til Trondhjem. Den hører ikke under den norske rigstelegra.fl men under jern- banen. Telegra.fledning med 3 traade følger Merakerbanen i Strinden og Malvik med stat-ioner paa jernbanestationerne. l Rigstelegrafledning med 3 traade til S(jørdalen gjennem Strinden og Malvik og videre nordover Grils1“adkleven, Levanger og Sten- kjær danner forbindelsen til NamsoS og derfra videre nordoVer. Ligesaa gaar Trondhjems telegrafforbindelSe med Sverige først gjennem Strinden og Malvik, langs jernbanen over Storlien til Østersund, paa jernbanens Stolper. LinienS længde fra Trondhjem til Grilstadkleven er 7—15O km., traadens længde 57.2oo km. med 2 dobbelte telefonledninger.“ Telegrafledning med to traade gaar fra Trondhjem gjennem Byneset til Buviken og Børsen og følger videre den gamle hoved- vei til Orkedalsøren, hvor der er telegrafstation. Fra Trondhjem vestover mod Kristianssund gaar en linie over forgreningsstationer ved Klætbroen, Orkedalsøren, Kirksæterøren, med kabelovergang og sløife ved Magerø, til 1S‘vannem, 109—539 km. lang; traadens længde 263.946 km.; der er sløifestation ved Kirksæter- øren og 2 dobbelte telefonledninger mellem Orkedalen og for- greningsstationen ved Klætbroen. Ved denne linje til Kristians- sund i forbindelse med linien fra Kristianssund til Domaas dannes der dobbelt forbindelse mellem Domaas og Trondhjem. “ Fra 0rkedalSøren gaar en i 1897 bygget telegrafledning