Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/243

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

232 søm)BE ‘rBoN1)H.mMs Anm. i det hele langs kysten i Børsen, Stadsbygden, Rissen og Agde- nes, hvor traaden gaar med 5 km.s kabelovergang ved Trondhjems- fjordens munding til Bejan. Telegrafledning med I traad gaar fra Bejan station i Ørlandet ind i Bjugn herred; den følger omtrent hovedveien i Ørlandet og Bjugn til Botngaard og gaar derfra over Ryskaaen til Valseidet ind i Aafjorden, og følger bygdeveien til Vallersund, hvor der er telegrafstation. Herfra gaar linien over gaardene 1S‘andaas og Iøssund, passerer i kabel indløbet til Koet, gaar videre østover langs Rommenviken til hovedveien ved gaarden Vikan og følger nu denne, idet den i en kabel passerer Aafjorden. Fra Aa kirke følger den bygdeveien opover Norddalen og videre rideVeien til Lune, indtil den passerer ind i Roan herred. Der er 1 km. kabel- overgang over Aafjordstrøm. Traaden gaar fra gaarden Lune over i Hofstadelvens dalføre, som den følger til bunden af Brands- florden, og gaar saa videre langs nordsiden af denne fjord, vestenom Bessakeoyjeldet over til Bessaker, hvor der er station. Herfra gaar linien østover og ind i 0sen, hvor den tangerer bunden af ‘S‘ø)îjær- florden og gaar søndenom Lindsetvatn over til Stensdalen og følger denne opover til gaarden Kvernland. Herfra gaar den nordenom Kongsvatn, idet den følger rideveien, og videre ind i Beitstaden herred. Liniernes længde er: fra Bessaker til Bejan 111.s56 km. og traaden 112.9s4, og fra 0rkedalsøren til Bejan ðð-1O0 km. med enkelt traad. Ved denne telegraf over Bejan og nordover og ved tele- grafen over Levanger-Stenkjær opnaaes dobbelt telegrafforbindelse mellem Trondhjem og Namsos. Ialt er rigstelegrafens linielængde i amtet omtrent 478.ss5 km. og traadlængden 1232.80O km. Foruden Trondhjems telegrafstation er der telegrafstationer i Orkedalsøren, Kirksæterøren, Bejan, Vallersund og Bessaker, samt i Hommelviken en til rigstelegrafen hørende telefonstation. Korrespondancen Ved Trondhjems station var i 1896: Af- sendte og ankomne telegrammer 182 880; ud— og indgaaende tele- fonsamtaler 32 42O. Ekspeditionernes antal derimod var 788 454. Forskjellen i disse tal er ekspeditionen af optagne telegrammer 566 689, ekspeditionen af meteorologiske iagttagelser 375O samt tjenestemeddelelser 2715. KorreSpondancen ved de øvrige 5 stationer var i 1896: afsendte og ankomne telegrammer 15 726 og ekspeditionernes antal 16 225. Stationernes udgifter i 1896 var 89 877 kr., indtægterne 94 534 kr. TeIef0ner. Det første telefonnet i Norge blev lagt i Kri- stiania i 188O, og aaret efter fik Trondhjem telefon. Lidt efter lidt har private telefonselskaber lagt sine traade udover bygderne, og staten, der fra først af ikke mente at burde befatte sig med driften af telefon, har nu monopoliseret for sig „langlinierne“, medens den lokale telefondrift er overladt til den private virk-